Orban grijpt alle macht

Marktrapport

EUR/HUF flirt opnieuw met het 360-niveau, de hoogste koers ooit op de tabellen. Een zwakke Hongaarse forint ligt aan de basis van de meest recente beweging en dat kan nog wel even zo blijven. De HUF-daling kwam er nadat Hongaars premier Orban zijn bijnaam – ORBINATOR – alle eer aan deed. Orban’s Fidesz-partij gebruikte haar 2/3e meerderheid in het parlement om zichzelf buitenspel te zetten en alle beslissingsmacht voor onbepaalde duur in de handen van Orban te leggen. Een éénmansregering met volmachten. In theorie kan het grondwettelijk hof nog weerwerk bieden, maar het is een publiek geheim dat de hoogste Hongaarse rechterlijke macht ook naar de pijpen van Orban danst. Behalve de depreciatie van de forint, deden investeerders Hongaarse activa van de hand. De acties plaatsen vraagtekens bij de Hongaarse Baa3/BBB kredietratings, net boven rommelkrediet. Internationale kapitaalvlucht dreigt. De Hongaarse rentes stegen met zo’n 15 basispunten.

De noodwet komt er officieel om de gevolgen van de corona-pandemie het hoofd te bieden. Officieus neemt Orban het heft in eigen handen op een ogenblik waarop Europa worstelt met haar eigen problemen. De Hongaarse leider spiegelt zich aan gelijkaardige machtsontplooiingen in Rusland, China en Turkije. Het Hongaarse precedent is een uitvergroting van een trendbeweging die al enkele jaren aan de gang is en dreigt in een stroomversnelling te raken: een terugkeer naar natiestaten. De coronacrisis toont onder meer een opflakkering in anti-EU sentiment in Zuid- en West-Europa waar ze een gebrek aan solidariteit hekelen. Vanuit noordelijke hoek is het lakse begrotingsbeleid en het onvermogen/de onwil om structurele hervormingen door te voeren een doorn in het oog. Een moeilijke quid pro quo kan nog een uitweg bieden.

Orban’s machtsgreep kan ook gevolgen hebben voor de “onafhankelijke” centrale bank. Vorige week hield die, in tegenstelling tot de Centraal-Europese buren, de belangrijkste rentes ongewijzigd (beleidsrente 0.9%; depositorente -0.05%). Van een direct aankoopprogramma van activa maakte ze ook geen gewag. De MNB helpt wel de economie stutten via het afschaffen van de reserveverplichtingen van banken en via het ter beschikking stellen van liquiditeit ten belope van ongeveer 20% van het Hongaarse BBP (ongeveer EUR 27 miljard) aan interessante voorwaarden. Hoe financiële instellingen die middelen (looptijden van 3 maanden tot 5 jaar) inzetten, speelt geen rol.

CNB verlaagt rente verder
Behalve de Hongaarse centrale bank vergaderde ook de Tsjechische CNB. Ze verlaagde de beleidsrente verder met 75 basispunten tot 1% en liet verstaan dat de bodem nog niet bereikt is. Voorlopig volgde nog geen officiële aankondiging van obligatie-aankopen. De Tsjechische minister van Financiën zei daarover eerder vorige week dat ze een akkoord bereikt had met CNB-voorzitter Rusnok. Het parlement moet eerst nog de nodige wetswijzigingen toestaan. Rusnok verduidelijkte vanochtend dat een mogelijk CNB-programma in geen geval op de bazooka van de ECB zal lijken. Details blijven dus uit. De CNB-gouverneur zei verder dat de centrale bank tot nu toe nog niet intervenieerde om een ongecontroleerde verzwakking van de CZK te vertragen/om te draaien. EUR/CZK fluctueert sinds midden maart tussen 27 en 28.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EUR/HUF: Orban zet Hongaarse forint onder verkoopdruk.

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Een tussentijdse balans

Een tussentijdse balans