Run op de dollar stilaan voorbij?

Marktrapport

Nog niet lang geleden hadden we het over lage volatiliteit, ook op de wisselmarkt. Dat is deze maand wel even veranderd. EUR/USD sprong op en neer tussen ruwweg 1.14 en 1.0650. Eerst daalde de dollar omdat de markt anticipeerde dat de coronacrisis de Fed zou dwingen om de rente fors te verlagen. Dat kwam alvast uit. Via allerlei andere noodmaatregelen ging ook de geldkraan massaal open. De dollardaling werd snel gevolgd door een forse stijging: de rush op USD liquiditeit. Investeerders verkochten alle activa in een zoektocht naar (USD) cash. Dit gebeurde in een context waar ook veel bedrijven binnen en buiten de VS hun USD-verplichtingen wilden afdekken door cash. Voeg daarbij een voorkeur voor de meest liquide activa/munten en je krijgt een blinde rush op de dollar. Bij extreme spanning blijft de greenback de veiligste plaats om geld te parkeren. Het meer dan voorbarig om nu al te stellen dat de extreme stress op de markten over haar hoogtepunt heen is. Toch is dollarrally alweer over. Hoe kan/moet dit verder?

Ondanks alle onzekerheid houden de dieptepunten op de beurzen voorlopig stand. Dat kan een indicatie zijn dat de ‘fire-sales’ van risico-activa vertragen. Ook voor de gedwongen verkoop van (overheids)obligaties is er minder reden. De Fed en andere centrale banken zijn hoe dan ook bereid om zowat alles te kopen. De vraag naar USD wordt hierdoor getemperd. De Fed stelde ook met veel centrale banken uitgebreide swaplijnen in om buiten de VS overvloedig USD-liquiditeit te voorzien. Alle (grote) centrale banken zorgen voor ‘excess liquiditeit’. In theorie is dat een neutraal verhaal voor munten.

De dollar is zijn rentevoordeel zo goed als volledig kwijt. Je kan moeilijk voorbij aan het gevoel dat de VS wat achterloopt in haar poging om greep te krijgen op corona. Automatische stabilisatoren (sociale zekerheid etc.) staan in Europa waarschijnlijk beter op punt. De voorbije dagen las je wel dat de terughoudendheid van de Europese leiders om via corona-obligaties de crisis op Europese niveau te financieren, negatief zou zijn voor de euro. We zijn daar niet van overtuigd. Het nieuwe PEPP-programma waarmee de ECB zonder beperkingen obligaties kan opkopen van alle EMU-landen, heeft alvast rust gebracht op de EMU-obligatiemarkt. De ministers van Financiën werken aan een Europees fiscaal antwoord. Landen kunnen dan mogelijk op het ESM beroep doen. Je krijgt dan een soort geconditioneerde fiscale stimulus, met backing van ECB-obligatieaankopen. Landen als Spanje en Italië zullen uiteraard pleiten voor een grotere solidariteit/fiscale stimulus op Europees niveau. Een openlijke politieke crisis zou ons natuurlijk in een ander, euro-negatief verhaal, brengen. Als we echter evolueren naar een relatief gestructureerde aanpak binnen een bestaand kader, is dat voor de munt niet per se slechter dan het Amerikaanse fiscale ‘aankondigingsbeleid’, waar nog veel onduidelijkheid is over hoe de financiële middelen de reële economie zullen bereiken

Een relatieve (economische) berichtgeving in het nadeel van de VS, een EU institutioneel kader dat minstens even geschikt moet zijn om de crisis het hoofd te bieden als de VS en een aantal technische factoren (swaps etc) kunnen voldoende zijn voor EUR/USD-bodemvorming. Mogelijk komt de USD in een sell-on-uptickspatroon terecht. Een terugval beneden 1.09 stelt die vrij optimistische EUR/USD-hypothese in vraag. EUR/USD 1.1250 is de volgende belangrijke technische referentie hogerop.

 

Figuur - EUR/USD: Rush op de dollar voorbij?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.