Wereldeconomie in stevige recessie

Marktrapport

KBC Economics verlaagt de vooruitzichten voor de economische groei. De coronacrisis zal een tijdelijke, maar sterke economische terugval veroorzaken in de loop van 2020, met reeds een geleidelijk herstel eind 2020 en in 2021. De vooruitzichten op lange termijn voor de wereldeconomie blijven behouden. Concreet gaan we voor 2020 uit van een reële economische groei van -0,7% voor de eurozone, +0,5% voor de VS en +3,5% voor China. Voor 2021 verwachten we een groei van +1,1% in de eurozone, +1,4% in de VS en +5,7% in China.

We verwachten een gesynchroniseerde terugval in economische groei in alle Europese landen, in de veronderstelling dat de virusverspreiding zich overal aan sneltempo zal voortzetten. De omvang van de terugval per land is afhankelijk van een aantal factoren. We houden hierbij rekening met het belang van toerisme, de integratie van landen in Europese en wereldwijde productieketens, de beschikbaarheid en kwaliteit van de medische dienstverlening en de beschikbare budgettaire ruimte om de economische impact te verzachten. Op basis hiervan verwachten we in 2020 een diepe recessie in Italië (-2%), maar ook negatieve groei in Duitsland (-0,7%) en Frankrijk (-0,5%). De logistieke uitdagingen door de sluiting van grenzen en onderbrekingen in transportkanalen wegen bijkomend op de groeivooruitzichten. Tot slot zien we dat in alle Europese landen de binnenlandse consumptie drastisch daalt, enerzijds door de quarantainemaatregelen en anderzijds door een terugval in het consumentenvertrouwen. Dus de coronacrisis treft zowel de vraag- als aanbodzijde van de economie.

De coronacrisis laat ook sporen na op de markten. Om te beginnen stijgen de kredietrisicopremies voor bedrijven en landen. Sinds de vorige crisis klonk dankzij lage volatiliteit en een uiterst soepel monetair beleid het motto “a rising tide lifts all boats”. Die periode ligt achter ons. Bedrijven en overheden zullen opnieuw beoordeeld worden op hun economische merite/balans. Hetzelfde geldt voor aandelenkoersen. Op dit ogenblik blijft de algemene volatiliteit te groot. “Never catch a falling knife”; nog zo’n marktwijsheid.

De centrale bankiers hebben al hun duit in het zakje gedaan, vooral in de VS. De beleidsrentes zullen de volgende twee jaren aan beide kanten van de Atlantische Oceaan rond de huidige niveaus blijven. We staan nog steeds weigerachtig tegenover nog dieper negatieve Europese beleidsrentes, omdat ze weinig bijkomende steun bieden aan de Europese economie en aanzienlijke neveneffecten genereren. De volgende stap van het monetair beleid moet er komen in coördinatie met budgettaire steun uit de overheidsfinanciën, die omvangrijk moet zijn, maar wel selectief omwille van de al hoge schuldgraden.

Het lange eind van de Europese en Amerikaanse rentecurves zakt niet eindeloos meer verder. In de huidige paniekmodus is cash koning en worden obligaties net als aandelen verkocht. Of is de stijging van de rente al een weerspiegeling van een kredietrisicopremie in zelfs Duitse en Amerikaanse overheidsobligaties?

Op de wisselmarkt werken twee tegenstrijdige krachten op de dollar. Enerzijds verloor de greenback gigantisch veel rentevoordeel tegenover andere grote munten, inclusief de euro. Anderzijds blijft de diepte van de dollarmarkt een aantrekkingskracht voor investeerders in tijden van stress. Het verklaart de huidige weerbaarheid in EUR/USD. Omdat de risico’s voor de Amerikaanse economie groter zijn dan die in de eurozone, behouden we ons oplopend pad in EUR/USD voor 2020.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist
 

China, VS, Euro zone - groei

Bron: KBC Economics

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.