Fed gaat all-in

Marktrapport

Het zal niet regenen, maar stormen. Die conclusie trekken we uit de zeer recente communicatie van de Amerikaanse centrale bank. De Fed kwam gisteren immers voor de tweede keer deze maand samen tijdens een ongeplande beleidsvergadering. Dat is zéér uitzonderlijk. De getroffen maatregelen zijn dat ook. De Fed gaat all-in. Geen blufpoker, maar met een royal flush. Anders dan in poker echter, is de overwinning onzeker…

Eerst even naar de beslissingen. De Fed zet met brute kracht de hakbijl in de rente: - 100 basispunten. Zo’n grootteorde is zelfs de financiële crisis onbekend. Ze hanteert nu – net zoals de meeste andere centrale banken ondertussen – de facto een nulrente (0%-0.25%). Voorzitter Powell zet nog ander zwaar monetair geschut op poten: een nieuw obligatieaankoopprogramma van een waanzinnige $700 miljard in totaal. “Kwantitatieve versoepeling” is officieel opnieuw een feit. De Fed versoepelde verder de voorwaarden voor kredietverlening en zorgt voor “goedkopere” dollars voor niet-Amerikaanse banken. King dollar is in deze onzekere tijden immers niet alleen populair in het binnenland. De acties van de Fed komen bovenop de al agressieve maatregelen van eerder deze maand: een renteverlaging van 50 bpn en een liquiditeitsvoorziening die (in theorie) kan oplopen tot $5 000 000 000 000 (5 biljoen dollar).

Powell neemt de doortastende maatregelen uit vrees voor de verwoestende impact van het coronavirus op de economie. Die vrees is terecht. President Trump riep al de noodtoestand voor het land uit en ingrijpende maatregelen volgen wellicht eerstdaags. Belangrijke steden zoals New York en Los Angeles wachten niet en krijgen stilaan Europese allures: cafés, restaurants, theaterzalen, scholen … sluiten de deuren. De rest volgt allicht snel. Het hoeft weinig duiding hoe deze harde maar noodzakelijke acties het land richting recessie duwen. Niettemin is de zet van de Fed bijzonder gewaagd. De concrete gevolgen van het virus voor de VS zijn tot nader bericht dus ongekend. Toch legt de Fed nu al alle troeven op tafel. Met die “shock-and-awe”-strategie probeert de centrale bank het markt-, consumenten- én bedrijfsvertrouwen te herstellen. Die werpt maar beter vruchten af, en liefst snel.

Dat is niet evident. Het monetaire beleid is in de huidige context veeleer een secundaire pijler. Na de uiterst agressieve respons van de Fed volgt idealiter een ernstig fiscaal tegenantwoord. Zo niet, dreigt Powell zijn weekend én de monetaire trukendoos voor niets opgeofferd te hebben. De markt is er voorlopig niet gerust in. Beurzen gaan opnieuw diep in het rood. De Europese aandelen noteren aan niveaus van midden 2012. Amerikaanse rentes gaan tot 20 basispunten onderuit. We houden ook de bedrijven – centraal in de huidige “coronacrisis” – nauw in het oog. De kredietrisicopremies stegen afgelopen dagen immers aan een oncomfortabele rotvaart. Activiteiten vallen stil, kasstromen drogen op. De vraag naar financiering en vooral liquiditeit is en blijft op korte termijn daarom wellicht bijzonder hoog. In zo’n context denken we dat vooral de dollar, nog steeds de belangrijkste munt ter wereld, gegeerd blijft. Dat verklaart minstens deels waarom de liquiditeitstsunami van de Fed de greenback relatief weinig schade berokkent.
 

EUR/USD: schade voor de gegeerde dollar na Fed-liquiditeitstsunami blijft relatief beperkt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.