Corona: een meervoudige (supply) chain crisis?

Marktrapport

‘Corona’. Anderhalve maand geleden was de inschatting voor de markt ‘simpel’. Het was een ‘extern event’ dat vooral China tijdelijk zou treffen. Investeerders positioneerden zich voor een ‘V-shaped’ herstel. De ‘V’ werd geleidelijk een ‘U’ en sommigen vrezen stilaan dat het een langere ‘L’ dreigt te worden. Corona heeft onverwacht een aantal andere verstorende mechanismen in gang gezet. Het was uiteraard begrijpelijk dat de markt zich herpositioneerde voor de gevolgen van corona op direct getroffen delen van de economie (reizen, etc.). Daarnaast ’besmette’ corona echter geleidelijk een aantal andere deelmarkten waar je dit a priori niet onmiddellijk zou hebben verwacht.

De oliemarkt was het eerste voorbeeld. Je kon verwachten dat ook de vraag naar olie een ‘V-shaped’ patroon zou volgen in lijn met de rest van de economie. Er was echter een politieke complicatie. De OPEC+ (OPEC met o.a. niet-lid Rusland) moest beslissen hoe de vraaguitval te ‘verdelen’ via productiebeperkingen om de olieprijsdaling te temperen. Een akkoord bleek, vooral omwille van eenieders politieke agenda, niet mogelijk. Integendeel, Saudi-Arabië en Rusland begonnen een economische oorlog om marktaandeel, met een val in de olieprijs als gevolg. Op zich is dat een positieve aanbodschok voor landen die olie invoeren. De duik van de olieprijs zorgde via financiële en economische verbanden echter voor grote onzekerheid. Veel investeerders rekenden op de cashflows van olie- en grondstoffen gerelateerde activiteiten en veel bedrijven zijn direct of indirect verbonden met de oliesector, zeker in de VS. Vorig jaar toonde het handelsconflict hoe belangrijk stabiele, voorspelbare ‘supply chains’ zijn voor de economie. Dat bleek ook in deze ‘oliecrisis’. Als je te hard trekt aan de koortjes in een complex web (zoals de oliemarkt) weegt de verstoring van dit web niet op tegen de in theorie ‘positieve’ aanbodschok van een lagere oliefactuur.

Een gelijkaardig voorbeeld vannacht. President Trump kwam met zijn antwoord op de coronacrisis. Hij stelde uiteraard maatregelen in het vooruitzicht om burgers en bedrijven te ondersteunen die getroffen worden door de coronacrisis. Een aantal maatregelen zijn weinig concreet en het is niet duidelijk welke door het Congres goedgekeurd zullen worden. De aandacht voor die maatregelen is hoe dan ook beperkt. De ‘eye-catcher’ was immers de aankondiging om het inreizen uit Europa voor 30 dagen de facto te blokkeren. Je kan dit niet anders interpreteren als een ‘verdoken’ nieuwe stap in de handelsoorlog tussen Europa en de VS. De ‘versprekingen’ van Trump tijdens zijn speech waar hij suggereerde dat ook goederen en handel geviseerd werden (later rechtgezet) waren in dit opzicht illustratief. Als onnodige verstoring van ‘supply chains’/economisch weefsel kan dit tellen. De marktreactie vanmorgen spreekt boekdelen.

Inzake mogelijke verstoring van marktkettingen kijken we toch ook naar het krediet- en liquiditeitskanaal. De situatie is niet te vergelijken met 2009. Door het beleid van de centrale banken is er ‘excess liquidity’. Iedereen die kredietwaardig is, kan in principe liquiditeit krijgen, zelfs aan een relatief goedkope prijs. Verschillende overheden kondigden ook al maatregelen aan om de kredietverlening, vooral aan KMO’s, bijkomend te ondersteunen. Toch zijn er tekenen van nervositeit, onder meer via oplopende kredietrisicopremies. Hopelijk was de uitschuiver van president Trump de laatste onnodige verstoring van het financieel en economisch netwerk. ECB-voorzitster Lagarde heeft straks de ‘eer’ om samen met de regeringen, maatregelen te brengen die opnieuw olie in plaats van zand in het financieel-economisch radarwerk injecteren. Of en in welke mate dat gelukt is bespreken we morgen.

 

Figuur - Vix volatiliteitsindex: corona verstoort de rust via verschillende kanalen.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.