Carney’s laatste en onverwachte wapenfeit

Marktrapport

De Reserve Bank of Australia, de Federal Reserve en de Bank of Canada zijn maar een paar van de centrale banken die eerder dit jaar al actie ondernamen. Elk van hen verlaagde de rente om de economische gevolgen van Covid-19 het hoofd te bieden. Zij het met een gebruikelijke 25 basispunten dan wel met een uitzonderlijke 50 basispunten. Zij het tijdens een reguliere vergadering dan wel tijdens een noodbijeenkomst. Aan dat rijtje van centrale banken voegen we sinds vanmorgen de Bank of England toe.

Het zijn letterlijk de laatste dagen van BoE-voorzitter Carney. Hij laat de centrale bank vanaf volgende week in de handen van Andrew Bailey. De beleidsvergadering van 30 januari had in principe zijn laatste moeten zijn. Het coronavirus besliste daar evenwel anders over. De Bank of England vreest dat de impact van het virus op de economie tijdelijk maar significant zal zijn. Tijdens een tussentijdse noodvergadering verlaagde de Britse centrale bank de rente vanmorgen daarom met 50 basispunten terug tot het niveau van 2016-2017 van amper 0.25%. Net zoals bij de Fed dateert zo’n ongeplande bijeenkomst al van sinds de financiële crisis in 2008. Anders dan in de VS echter, is dat de Bank of England bijkomende maatregelen treft die specifiek gericht zijn op kleine en middelgrote ondernemingen. Ze lanceert een nieuw “Term Funding Scheme”. Dat is een vorm van langetermijnfinanciering (vier jaar) aan financiële instellingen op voorwaarde dat kredieten worden verstrekt, in het bijzonder aan KMO’s. De Bank of England neemt tot slot nog enkele technische maatregelen (m.b.t. de anticyclische kapitaalsbuffer) om de kredietverstrekking zoveel mogelijk te vrijwaren. De redenering luidt dat verstoorde productiekettingen bedrijven ertoe kunnen dwingen de deuren te sluiten. De potentiële gevolgen zijn enorm: niet- of laattijdig betaalde facturen, lonen, belastingen … Ondernemingen voorzien van voldoende liquiditeit is daarom essentieel.

De beslissing van de Bank of England ruikt naar een gecoördineerde actie met de regering. Later vandaag stelt de Britse minister van Financiën Sunak immers de begroting voor. Het coronavirus zal daar onvermijdelijk een centrale plaats innemen, allicht ten koste van eerder gemaakte verkiezingsbeloftes. Het Britse pond verloor onder meer om die reden afgelopen weken al stevig terrein t.o.v. de euro. Al speelde de negatieve risicocontext uiteraard ook een belangrijke rol. De markt bereidde zich al langer voor op een interventie door de Bank of England. De actie vanmorgen was in dat opzicht vooral onverwacht wat de timing betreft. Dat stellen we ook vast in de prijsactie. Sterling verzwakte na de renteknip voorbij EUR/GBP 0.88 in een Pavlovreactie maar herstelde snel tot in de lage 0.87. Toch is dat waarschijnlijk niet alleen een pondbeweging.

De Europese Centrale Bank houdt morgen een cruciale beleidsvergadering. Voorzitster Lagarde hintte al meermaals op gerichte actie tegen het coronavirus, waaronder KMO-financiering gelijkaardig aan het pas uitgerolde schema van de BoE. De renteacties van de Bank of England en anderen oefenen niettemin druk uit op het rentebeleid van de ECB. De markt denkt dat ze overstag gaat. Wij niet. Morgen valt het verdict.
 

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.