Saudi-Arabië gooit olie op het vuur

Marktrapport

Wie de week rustig dacht in te zetten, heeft zich vanmorgen serieus mispakt. Beleggers werden vandaag wakker na een weekend vol erbarmelijk nieuws. Het coronavirus vindt aan snel tempo haar weg buiten China en een toenemend aantal landen vreest dat de epidemie hun economie kopje onder zal duwen. Alsof dat niet genoeg was, zorgt Saudi-Arabië voor een bijkomende kopzorg.

Nyet

Voor OPEC was het vorige week erop of eronder. Het kartel van olieproducerende landen kwam vorige week samen in Wenen en pleegde overleg over het verder beperken van de olieproductie om zo de dalende olieprijs – die sinds het begin dit jaar met ruwweg 30% zakte n.a.v. het coronavirus – een halt toe te roepen. Onder impuls van OPEC-aanvoerder Saudi-Arabië hakte de groep de knoop door met het voorstel om de olieproductie in het tweede kwartaal met 1.5 miljoen vaten per dag terug te schroeven bovenop de bestaande beperking van 2.1 miljoen vaten per dag. De OPEC-landen stelden voor om zelf een productiebeperking van 1 miljoen vaten per dag voor hun rekening te nemen op voorwaarde dat de bondgenoten en Rusland (OPEC+) hun productie met 500 000 vaten zouden afbouwen. Maar dat liep af op een sisser… Rusland reageerde met “nyet” en weigert het mes te zetten in zijn productie omwille van geopolitieke motieven. Bij lage(re) olieprijzen komt de Amerikaanse olieschaliesector immers onder zware druk te staan, en kan dit bedrijven in de VS tot sluiting dwingen.

Oog om oog en tand om tand, luidt het bij Saudi-Arabië. Omdat Rusland het been stijf houdt, gaat Saudi-Arabië in het offensief. Het land draait de oliekraan wijd open en gooit de prijzen omlaag. Saudi-Arabië zal vanaf april de opgepompte hoeveelheid olie fors opschroeven tot ver boven 10 miljoen vaten per dag – zo’n 10% meer dan normaal en voert een forse prijsverlaging van $6-8 door. Het doel? De olieprijs verder de dieperik insturen om Rusland een financiële mokerslag uit te delen.


Bloedbad op de markten

De Saudische oliebom komt bovenop de toenemende coronaviruspaniek. De prijs van een Brent-olie tuimelde afgelopen vrijdag in de nasleep van het mislukte OPEC+ overleg reeds 10% tot $45 per vat. De revanche van de Saudi’s duwt de prijs vanmorgen nog eens 20% de bodem in tot $36 per vat, het laagste niveau sinds begin 2016. Het bloedbad op de markten gaat onverminderd voort. Aziatische beurzen gingen vanmorgen stevig onderuit, vooral Australië kreeg het hard te verduren (-8%). Ook Europese beurzen krijgen een dreun met verliezen tot 9.5%! Oliegevoelige munten delen in de klappen. De Noorse kroon krijgt een ferme smak. EUR/NOK schiet van 10.53 bij opening tot 10.86. Ook de Canadese dollar verliest terrein van 1.34 tot 1.36 tegenover de Amerikaanse dollar. Beleggers zoeken massaal hun heil in veilige havens. Amerikaanse rentes duiken zo snel als het licht naar historische laagtes en gaan vandaag al 19 (2-j.) tot 41 (30-j.) lager. De dollar betaalt de prijs door het verlies aan rentesteun aan recordtempo. EUR/USD blijft opwaarts georiënteerd en handelt aan 1.14. USD/JPY verliest cruciale steun net beneden 105 door een combinatie van dollarzwakte en yensterkte (risicoaversie).
 

Olieprijs (Brent) tuimelt aan recordtempo.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.