Bank of Canada volgt Federal Reserve

Marktrapport

Het stond in de sterren geschreven. De Canadese centrale bank (BoC) volgt daags na de uitzonderlijke “coronacut” van de Fed in de voetsporen van de Amerikaanse buren. Op haar geplande beleidsvergadering verlaagt de BoC de beleidsrente met 50 basispunten tot 1.25%. COVID-19 kreeg logischerwijs de zwarte piet toegeschoven. Hoewel de Canadese economie zich kortbij trendgroei bevindt en de inflatie schommelt rond de 2%-doelstelling, benadrukt de BoC dat de virusuitbraak een materiële negatieve schok voor de Canadese en globale groei betekent.

De Canadese centrale bank brengt de kettingreactie mooi in kaart. De aanpak van de virusuitbraak zorgde initieel voor een negatieve aanbodschok. De sluiting van vele Chinese bedrijven, vaak aan het begin van de productieketting, zorgde voor globale toeleveringsproblemen. De Canadese bedrijfsactiviteit viel ook terug. De lagere output zorgde verder voor een terugval in de vraag naar grondstoffen. Grondstofprijzen verloren fors terrein. De prijs voor een vat Brent ruwe olie viel bijvoorbeeld terug van $70/vat begin dit jaar tot iets meer dan $50/vat. De organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) aangevuld met onder meer Rusland buigen zich vandaag trouwens over de problematiek van een eventuele uitbreiding van de productiebeperkingen. Hoe dan ook, de lagere grondstoffenprijzen zijn een extra pijnpunt voor de Canadese economie. De BoC vreest dat het niet bij die rechtstreekse effecten zal blijven. De paniekperiode duurt ondertussen lang genoeg om ondernemers- en consumentenvertrouwen aan te tasten. Bedrijven stellen beslissingen uit terwijl langs de consumentenkant de vraag in de diensteneconomie dreigt terug te vallen (vrijetijdsbestedingen, toerisme,…). Herinner u bovendien dat het net die binnenlandse dienstensector was die de globale groei afschermde van de recessie in de verwerkende nijverheid. Als laatste argument gooit de Canadese centrale bank de minder gunstige globale financiële condities in strijd. Eindigen doet de beleidsverklaring van gouverneur Poloz met de boodschap dat ze de ontwikkelingen op de voet volgt en bereid is verdere stappen te ondernemen indien nodig. Bij de volgende beleidsvergadering in april beschikt de BoC over nieuwe groei- en inflatievooruitzichten. De Canadese munt deed het gisteren al bij al goed (USD/CAD 1.34). De loonie verloor eind februari wel al extra terrein tegen een zwakke dollar. Bovendien was een renteverlaging door de BoC grotendeels verdisconteerd. De markt verwacht op dit ogenblik nog twee extra renteverlagingen met 25 basispunten in 2020. Vanuit technisch oogpunt is de 1.34-zone een belangrijk ijkpunt. Een breuk hoger suggereert een terugkeer richting de top uit 2018 (1.3663). Een heropflakkering van de recessievrees dreigt in het nadeel van de Canadese munt te spelen.

Op de financiële markten treedt in het algemeen een warrige periode aan. Geïsoleerde beleidsinitiatieven kunnen (vb. uitzonderlijke fiscale maatregelen in de VS gisteren) op bijval genieten; getuige de 4% rebound van de Amerikaanse beurs. De euforie zal echter vaak van korte duur zijn. Markten houden vooral de economische cijfers uit maart in het achterhoofd. Die zullen een pessimistisch beeld schetsen…

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

Figuur -

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.