OESO ziet, waarschuwt en roept op tot actie

Marktrapport

"Coronavirus: de wereldeconomie in gevaar”. Zo start de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) haar analyse van de impact van de coronaepidemie op de globale economie. De titel laat weinig aan de verbeelding over. De organisatie verlaagt haar globale groeiprognose van 2.9% (november) tot 2.4%, het laagste cijfer sinds 2009. In het basisscenario – dat een piek van de epidemie veronderstelt in China in het eerste kwartaal en een meer gematigde verspreiding elders – herziet de OESO haar groeiprognose voor China van 6.1% tot 4.9%. Met name eerstekwartaalgroei zou heel zwak zijn. Maar ook andere landen delen in de klappen, beklemtoont de OESO. De daling van de productie in China wordt in de hele wereld gevoeld, omdat “China een sleutelrol speelt in wereldwijde aanvoerlijnen, het toerisme en op de grondstoffenmarkten”, luidt het. De organisatie maakte ook een raming in geval van een ‘doemscenario’, waarbij het virus niet zo snel onder controle raakt en zich wijd verspreidt in de rest van Azië, de VS en Europa. In dat geval zou de globale groei terugvallen tot 1.5%, waarschuwt de OESO. De boodschap is duidelijk. De Parijse organisatie onderstreept de essentie van een soepel monetair beleid en roept alle overheden op snel actie te ondernemen en bijkomende budgettaire stimulus te lanceren.

De centrale banken hebben de boodschap begrepen. Na de Fed en de BoJ beloven ook de ECB en de BoE gepaste maatregelen te nemen indien nodig. Maar heeft de ECB nog genoeg pijlen op haar boog? Voorzitster Lagarde pleitte dat de ECB klaar staat om “gerichte” maatregelen te nemen. Misschien mogen we wat anders verwachten dan een renteknip… De Australische centrale bank (RBA) gaf vanmorgen alvast het startschot en zette het mes in de rente. De RBA verlaagde haar beleidsrente met 25 bpn tot 0.5%, het laagste niveau ooit. Gouverneur Philip Lowe vreest dat het coronavirus de prille uitbodeming van de (globale) groeivertraging zal nekken en raamt dat de groei in het eerste jaarhelft lager zal zijn dan voorheen verwacht. Met name het onderwijs en het toerisme krijgen een slag van het coronavirus. En de onzekerheid zal wellicht ook de binnenlandse consumptie treffen. De RBA verwacht wel dat de Australische economie snel het herstelpad bewandelt wanneer het virus onder controle is, maar deinst niet weg voor een volgende renteknip indien nodig. AUD/USD kreeg een lichte opkikker na de beleidsbeslissing en handelt in de 0.6550-zone.

Steeds meer overheden en centrale banken springen in de bres om schokken n.a.v. corona op te vangen tot opluchting bij beleggers. Vandaag houden de centrale bankiers en ministers van financiën van de G7-landen een telefonische conferentie over de impact van het coronavirus. Beleggers hopen op (gecoördineerde) actie, maar geruchten over het uitblijven van concrete maatregelen zorgen voor onzekerheid.

Rentes herstellen van hun recente tuimelperte. Amerikaanse rentes gaan 10 (10-j.) tot 18 bpn (2-j.) hoger. Ondanks het gewin aan rentesteun, houdt de opwaartse remonte van EUR/USD stand en blijft het muntenpaar boven de 1.11 big figure. Op korte termijn is het voor beleggers uitkijken naar actie van fiscale en monetaire autoriteiten. Op langere termijn liggen de kaarten anders en duwt de epidemie sommige economieën mogelijk in recessie.

Youssra El Nasire, KBC Marktenzaal
 

Amerikaanse 10-j. rente: licht herstel na tuimelperte

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.