Markt spelt centrale banken de les i.v.m corona …

Marktrapport

We zullen het er nog dikwijls over hebben, maar gezien de forse bewegingen gisteren kunnen we niet anders dan opnieuw een boompje opzetten over corona. De versnelde verspreiding buiten China (Korea, Midden-Oosten, Italië, …) en de ongeruste toon bij internationale instellingen zoals het IMF/G20 zorgden gisteren voor een abrupte marktommekeer. Midden vorige week waren risico’s van corona voor de wereldeconomie ook al bekend. Toch zetten indices zoals de S&P 500 (woensdag) nog historische recordkoersen neer. Ook de Chinese beurs maakte de terugval na het Chinees nieuwjaar bijna volledig ongedaan. Gisteren kwam er dan de ‘risk reversal’.

We interpreteren dit als volgt. Tot vorige week concludeerde de markt dat de verhouding tussen (corona)risico en de verhoopte monetaire en/of fiscale steun in het voordeel was van risicovolle activa. De gekende proactieve aanpak van de centrale banken zorgt meestal voor iets te vroege/te riante stimulus. Niet enkel de lange rentes doken gisteren lager, zoals gebruikelijk in een risk-off context. De forse daling van de korte rentes is een directe roep om hulp van de centrale banken. Voor de Fed verdisconteert de markt nu al tussen twee en drie bijkomende renteverlagingen tegen begin volgend jaar. Ook voor de Bank of England rekent de markt opnieuw op een verlaging later dit jaar. De korte EMU rentes daalden minder. Voor de ECB is het minder evident om de al forse negatieve rente nog verder te verlagen. Of en in welke mate de centrale bankiers die claim zullen inwilligen is een andere zaak.
Eerst moet de vraag- en productie-uitval omwille van corona concreter meetbaar worden. Volgende vraag is of een forse renteverlaging de meest adequate remedie is. Voor bedrijven geconfronteerd met inactiviteit is goedkope financiële overbrugging een hulp, maar mogelijk zijn andere, meer selectieve maatregelen (betalingsuitstel, tijdelijke & gerichte fiscale steun) meer aangewezen. Als corona het economisch radarwerk echt in de war stuurt, zal het voor de overheden niet gemakkelijk zijn om een juiste mix en dosering van maatregelen te vinden die efficiënt de economie ter hulp komt en de markten tevreden houdt. Zo is de vraag of centrale banken de (beperkte) beleidsruimte, volledig moeten aanwenden om een extern, niet-cyclisch eventrisico als corona het hoofd te bieden. Misschien is (een deel van) dit verlies niet te compenseren, ook niet door een agressief monetair beleid. Voor andere centrale banken (ECB, BoJ…) dreigt corona dan weer een bevestiging te worden van het feit dat ze niet veel munitie meer hebben om echt steun te geven.

Naast forse dalingen van de rentes en de beurzen, kijken we toch ook even naar de wisselmarkten. De voorbije weken was de dollar in topconditie, maar nu het echt spannend wordt, heeft de Amerikaanse munt het moeilijk om zijn rol van veilige haven waar te maken. Het sentiment ten aanzien van de euro en de yen was recent fors aangetast door de duidelijk aanwijsbare impact van corona op de Japanse en EMU economie. Toch wonnen ze gisteren beiden tegen de dollar. Zeker voor EUR/USD blijft het beeld fragiel. Uit de prijsbeweging gisteren leren we wel dat de dollar kwetsbaar is als zijn riant rentevoordeel wordt uitgehold. De daling van het USD-euro renteverschil kan natuurlijk niet doorgaan aan het tempo van gisteren. Anderzijds zijn de sterke niveaus van de (handelsgewogen) USD recent ook een indicatie dat er relatief veel goed nieuws voor de Amerikaanse munt verdisconteerd is. Corona kan uiteraard nog meer slecht nieuw brengen voor Europa en de euro. Toch hebben we het gevoel dat de dollar iets gevoeliger wordt voor slecht nieuws/data, als die slechte data er al komen natuurlijk.
 

Figuur - USD (handelsgewogen) kan rol van veilige haven niet volledig waarmaken

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.