EMU PMI valt mee, op het eerste gezicht…

Marktrapport

De onzekerheid over corona liet de markten de voorbije dagen niet los, ook al omdat er weinig ander richtinggevend nieuws was. Economisten en markten proberen nog steeds zicht te krijgen op de economische schade. Het marktsentiment is daarbij speelbal van de dagelijks verschillende invalshoek van waaruit naar het fenomeen gekeken wordt. Eerder deze week voelden investeerders zich gesteund door monetaire en (mogelijk fiscale) steunmaatregelen van de Chinese overheden. De hoop op een globaal groei-ondersteunend beleid hielp de Amerikaanse beurzen en sommige Europese indices zelfs aan recordkoersen, ondanks alle onzekerheid. Vandaag is het glas weer eerder halfleeg. De markt heeft nu vooral oog voor de verspreiding van het virus en de schade buiten China. Zo suggereren, weliswaar zeer partiële handelsdata uit Zuid-Korea, dat het raderwerk van de productieketting de handel serieus verstoort. De markt wordt heen en weer gestuurd tussen concreet slecht nieuws enerzijds en een soepele, marktvriendelijke, monetaire context van steeds verder dalende rentes.

Ook voor Europa blijft de schade van corona moeilijk in te schatten. De eerste schatting van het PMI-vertrouwen voor februari kon helpen dat te kwantificeren. De recente daling van de Europese rentes en aanhoudende druk op de euro gaven aan dat de investeerders er niet gerust in waren. De Europese economie startte al met een moeilijke erfenis van vorig jaar. Bovendien bleek tijdens het handelsconflict hoe gevoelig de EMU was voor verstoringen in de productieketting. Kortom, de markt was voorbereid/vreesde voor het ergste.

De indicatoren voor Frankrijk en Duitsland toonden andere accenten, maar de hoofdboodschap was dat de Europese bedrijven op het eerste gezicht op koers blijven voor een scenario van voorzichtig herstel en matige groei. De algemene index voor de eurozone steeg zelfs van 51.3 tot 51.6, het beste niveau in 6 maand. De activiteit in de dienstensector groeit tot nader bericht nog steeds voldoende (52.8) om de moeilijke context in verwerkende nijverheid (49.1) en vooral de export, te compenseren. Ook positief, de daling van activiteit in de verwerkende nijverheid vertraagt (49.1 van 47.9). Zoals steeds zijn statistieken echter vatbaar voor interpretatie. Hier wijst enquêteorganisator Markit op het ambigue karkater van de verlengde leveringstermijnen in de verwerkende nijverheid. Normaal wijst dat op een positieve vraagomgeving waarbij leveranciers niet kunnen volgen, maar nu is dit mogelijk het gevolg van uitgestelde verzending omwille van corona. Als dat blijft duren zal dat na verloop van tijd ook opnieuw op de productie wegen. Volgens Markit wijst de EMU PMI op een groei van de orde van grootte van 0.2% op kwartaalbasis. Geen ‘Grand Cru’, maar het tempert toch de catastrofescenario’s die sommigen vreesden.

De markt reageert afwachtend en is duidelijk niet gerustgesteld. Ook dit rapport kan de onzekerheid over corona niet echt verminderen. De rentes, die vanmorgen nog verder daalden in de aanloop naar de PMI’s, stabiliseren, maar wel op een absoluut laag niveau. Ook de euro veerde op na de betere cijfers die eerst voor Duitsland en Frankrijk werden bekend gemaakt, maar de detailanalyse temperde al snel het enthousiasme. Aan 1.0815 bevindt EUR/USD zich nog steeds kort bij het steunniveau van 1.0778. Het had allemaal erger gekund, maar we twijfelen of dit cijfer alleen voldoende zal zijn om de heerschappij die ‘King dollar‘ de voorbije dagen uitbouwde nu al een halt toe te roepen.

 

Figuur - EUR/USD: PMI kan euro-onzekerheid temperen maar niet wegnemen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.