Tsjechische centrale bank tegen de wind in

Marktrapport

De voorbije dagen ging het vooral over de economische schade van het coronavirus en de maatregelen die de impact kunnen beperken. Buiten China kijken de meeste centrale banken de kat uit de boom. Toch houdt de markt in het achterhoofd dat zwakkere cijfers omwille van corona tot een nieuwe (beperkte) monetaire versoepeling kunnen leiden. Het voorzorgsprincipe. De verrassing was dan ook groot toen de Tsjechische centrale bank (CNB) gisteren de rente onverwacht verhoogde van 2.0% tot 2.25%.

Vooral de timing was verrassend. Niemand van de gepeilde analisten had de verhoging voorspeld. Toch sluimert het debat binnen de CNB al langer. In december stemden al 2 gouverneurs (van 7) om de rente met 25 basispunten te verhogen. De CNB houdt zich, tegen de heersende trend in, al langer aan een orthodoxe aanpak. In december klokte de algemene ‘headline’ inflatie af op 3.2%, boven de tolerantieband van 1%-3%. Op zich zegt dat niet alles. De CNB houdt vooral rekening met de onderliggende inflatie over de beleidshorizon van 2 jaar. De nieuwe CNB vooruitzichten geven wel aan dat de inflatie nog een tijdje boven 3% kan blijven en bovendien pas midden 2021 onder 2% zal vallen. Het was voldoende om twee extra gouverneurs over de streep te trekken. Een kwestie van ‘principe’. ‘Trop is te veel’. De groeivooruitzichten zetten de inflatie-orthodoxie van de CNB nog extra in de verf. Voor dit jaar stelde ze de groei zelfs lichtjes neerwaarts bij tot 2.3% (van 2.4%). Maar ook dat is geen reden om niet op te treden tegen de te hoge inflatie.

Een laatste belangrijke variabele in het CNB inflatiedebat is de waardering van de kroon. Die steeg recent tot het sterkste niveau sinds eind 2012, al blijf de procentuele stijging (en dus het temperende effect op de inflatie) relatief bescheiden. In haar vooruitzichten houdt de centrale bank wel rekening met een beperkte verzwakking van de kroon dit en volgend jaar vergeleken, met het huidig sterke niveau. Met de renteverhoging van gisteren in het achterhoofd blijft die verwachte CZK-verzwakking een wat moeilijke intellectuele spreidstand. Het zij zo.

De kroon botst al een tijd tegen EUR/CZK 25 aan. Onmiddellijk na de bekendmaking volgde de logische Pavlov-reactie. De kroon verstevigde even richting EUR/CZK 24.85. Na Pavlov trad al snel een ander mechanisme op: ‘buy the rumour, sell the fact’. Zeg nooit nooit, maar na de verhoging van gisteren heeft de CNB haar ‘inflatieplicht’ wel voor even vervuld. In de markt zijn er vast al enkele spelers die zich afvragen of dit niet de stap te ver was, die op termijn moet worden tegengedraaid. Dat kan het opwaarts potentieel van de kroon temperen. Die redenering paste tot nu overigens ook perfect in het denkkader van de CNB. Als de kroon het werk doet inzake inflatiebestrijding, kan het rentebeleid wat gas terugnemen en omgekeerd. Ook in de periode augustus 2017 tot mei 2019, toen de CNB haar beleid normaliseerde en de rente gestaag optrok, vertaalde zich dat overigens slechts zeer gedeeltelijk (of soms helemaal niet) in een sterkere kroon. Het riante renteverschil met de euro kan op korte termijn een stevige bodem leggen voor de kroon maar we verwachten niet dat de Tsjechische munt nu aan de start staat van een parabolische klim.

 

Figuur - EUR/CZK: kroon op sterkste niveau sinds 2012

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.