Chinese correctie met weinig uitval

Marktrapport

De Chinese yuan voorbij USD/CNY 7 en een tuimelperte van om en bij 8% op de beurzen. Dat is het harde verdict voor China. Het land opende vanmorgen terug de deuren na een weekje afwezigheid voor Chinees Nieuwjaar. Het had veel schade n.a.v. het coronavirus in te halen. Europese en Amerikaanse aandelenmarkten verloren vorige week 3 à 4%. De renteverliezen liepen op tot 20 basispunten over dezelfde periode. Op de wisselmarkten bleef alles desondanks relatief rustig. De winst voor de veilige yen bleef beperkt tot amper 1 ‘big figure’, zowel tegenover de euro als de dollar. De combinatie van deze laatste genoemden leverde evenmin spektakel. EUR/USD gleed langzaam af richting 1.10 waar kortetermijn steun rond 1.0989/81 die taak met verve vervulde. Het paar nestelt zich momenteel in de bovenste 1.10/11-helft.

De Chinese prijsactie laat wel opmerkelijk weinig sporen na op de andere deelmarkten. De rentedaling zet zich niet verder door en de Europese beurzen gaan er zelfs lichtjes op vooruit. Het coronavirus als marktthema is allicht nog niet uitgespeeld. Toch vermoeden we aan de hand van de bewegingen vandaag dat er voorlopig al veel negatief nieuws in de markt is verwerkt. De Chinese overheid nam vrij draconische maatregelen om de verspreiding van het virus te bedwingen. Die moeten eerst maar eens hun effectiviteit bewijzen. Ook een relatief interessante economische kalender kan deze week de aandacht misschien even afleiden.

Terwijl vorige week in het teken stond van eerder “historische” vierdekwartaalgroeicijfers en inflatie (voor de VS en Europa), verschuift de aandacht deze week in eerste instantie naar de vooroplopende ISM-bedrijfsvertrouwensindicatoren in de VS. Zorgde de ondertekening van het Sino-Amerikaans handelsakkoord midden januari voor een heropleving in de orderboekjes en productie van Amerikaanse bedrijven? Of gooide het coronavirus in januari al roet in het eten? We krijgen straks al een voorsmaakje door de verwerkende nijverheid. De markt legt de lat in ieder geval niet erg hoog. Ze verwacht een lezing beneden de voor economische groei neutrale 50-grens voor de zesde maand op rij (48.5). De dienstensector volgt woensdag (55.1). Het arbeidsmarktrapport op vrijdag vormt het sluitstuk van deze week. December stelde over het algemeen lichtjes teleur (jobcreatie van 145 000 jobs, 2.9% j/j loongroei). De conservatieve marktinschatting voor januari (160 000, 3% j/j) zou in principe vlot gehaald moeten worden. De data kunnen verder bijdragen aan de voorzichtige kentering in het sentiment dat zich vandaag op de markten aftekent.

Mogelijk van iets minder direct belang voor de markten maar daarom niet minder interessant zijn de politieke ontwikkelingen in de VS. Vandaag vinden in Iowa de eerste Democratische presidentiële voorverkiezingen plaats. Iowa is een belangrijke indicator van het momentum van de kandidaten en wordt om die reden van dichtbij opgevolgd. De huidige president Trump houdt morgen alvast de laatste State of the Union van zijn (eerste) ambtstermijn. We kijken vooral uit naar hints over een eventueel “tax cut plan 2.0” of het toekomstig handelsbeleid (met de EU). Tot slot komt Trump’s impeachment proces woensdag waarschijnlijk tot een eind. De finale stemming vindt dan plaats in de Senaat. De vereiste tweederdemeerderheid is er zo goed als zeker niet. Daarmee komt een eind aan de saga die – helaas voor de Democratische Partij – Trump en de zijnen in de aanloop naar de verkiezingen in november geen windeieren heeft gelegd.
 

Tienjaarsrente in de VS: hevige Chinese correctie laat weinig sporen na op andere deelmarkten.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.