Fed verandert niet van koers

Marktrapport

Gisteren hield de Federal Reserve (Fed) haar eerste beleidsvergadering van dit jaar. Zoals algemeen verwacht, heeft de Fed niet getornd aan de beleidsrente en handhaaft ze de doelzone tussen 1.5% en 1.75%. “Het huidig monetair beleid is gepast om de inflatie te doen terugkeren naar 2%”, beargumenteert de centrale bank. De beleidsbeslissing was geen verrassing voor beleggers, toch was de formulering ditmaal ietwat anders.

Zo spreekt de Fed niet meer van een “sterke” maar “gematigde” stijging van de gezinsbestedingen. Fed-voorzitter Powell blijft echter goedgemutst en geeft aan dat er onderliggend geen reden is tot paniek. Opmerkelijker was een kleine, maar veelzeggende modificatie van de inflatieretoriek. De Fed spreekt nu van een terugkeer “naar” de 2%-inflatiedoelstelling in plaats van “dicht bij” de doelstelling. In de persconferentie die volgde, beklemtoonde Powell dat de centrale bank daarmee een duidelijk signaal geeft dat ze niet zal toestaan dat de inflatie lager dan 2% blijft. De Fed’s favoriete inflatiemaatstaf – de core PCE deflator – bedraagt nu 1.5% (j/j) en slaagt er al lange tijd niet in om de 2% doelstelling te behalen. Tijdens de persconferentie getuigt Powell dat hij vastberaden is om de globale neerwaartse spiraal in inflatie en inflatieverwachtingen het hoofd te bieden. Hij legt daarmee de lat hoog voor een mogelijke renteverhoging. De sterke woorden samen genomen met een kleine maar veelbeduidende wijziging in het beleidscommuniqué suggereren dat de Fed de interpretatie van haar prijsstabiliteitsmandaat kan wijzigen na de interne audit die midden 2020 afloopt. Beleggers keken verder uit naar details over de noodmaatregelen die de centrale bank nam in Q4/2019 om de nervositeit op de geldmarkt het hoofd te bieden. Powell verklaarde dat de aankoop van schatkistcertificaten en de repo-operaties het gewenste doel bereikt hebben. Wat de beperkte verhoging (5 bpn) van twee ‘technische’ rentes betreft die verband houden met de noodmaatregelen, onderstreept de Fed dat het puur om een technische aanpassing gaat die moet garanderen dat de daggeldrente ongeveer halfweg tussen haar doelzone (1.5%-1.75%) blijft schommelen. Die renteaanpassing mag dus niet worden geïnterpreteerd als een verstrakking van het beleid.

De hamvraag of de tijdelijke maatregelen een permanent karakter zullen/kunnen krijgen, bleef echter onbeantwoord. De maatregelen worden in Q2 afgebouwd, maar de Fed geeft te kennen dat ze de liquiditeit in de geldmarkt ruim wil houden en dat haar balans op termijn aan een natuurlijk tempo kan/moet blijven groeien.

De markten reageerden relatief kalm op de Fed-communicatie. Beleggers trekken de conclusie dat de lat voor een renteverhoging nóg hoger ligt dan voorheen. De Amerikaanse rentes zetten een eerdere daling n.a.v. het coronavirus verder. Ook dat laatste liet Powell niet onopgemerkt voorbij gaan. Hij beaamt dat het virus een economisch risico vormt, maar stelt dat het voorlopig nog te vroeg is om over de gevolgen te speculeren. EUR/USD houdt voorlopig stand nabij het 1.10-steunniveau en kijkt voornamelijk uit naar het Amerikaans BBP later vandaag (consensus: 2% kw/kw). Het legt misschien een bodem onder EUR/USD maar in het huidige momentum (cf. coronavirus) en in de aanloop naar de Europese BBP-cijfers morgen (consensus 1.1% kw/kw), is een aanzienlijk herstel waarschijnlijk niet aan de orde.

 

Figuur - EUR/USD: kunnen Amerikaanse data zorgen voor een herstel?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.