De beste ECB-marktreactie is geen marktreactie

Marktrapport

Overmorgen houdt de ECB haar laatste beleidsvergadering van 2018. Tijdens de afgelopen vergaderingen danste (woorden)acrobaat Draghi vaak op een slappe koord. De ECB erkent de toegenomen groeirisico’s, weerspiegeld in de aanhoudend zwakke economische cijfers. Tegelijk wil ze niet van het ingeslagen normalisatiepad afwijken om zodoende een monetaire buffer aan te leggen wanneer de volgende recessie toeslaat. We verwachten op donderdag eenzelfde gebalanceerd signaal.

De ECB houdt vast aan haar beslissingen in juni. De ‘forward guidance’ omtrent de lage rentes blijft wellicht ongewijzigd. We gaan tevens uit van de stopzetting van de netto-obligatieaankopen, uitgevoerd onder het APP. De herinvesteringen van vervallen obligaties binnen de €2 500 mld grote portefeuille gaan door zo lang als de ECB nodig acht. De nieuwe groei- en inflatieprognoses verdienen bijzondere aandacht. In het licht van de recent zwakke(re) data en toegenomen onzekerheid, houden we rekening met een licht neerwaartse groeiherziening voor 2018. De ECB geeft ook een eerste inschatting over 2021 mee. Dan vertraagt de groei allicht maar blijft ze toch voldoende solide. Waarschijnlijk stelt de centrale bank ook de inflatieprognoses neerwaarts bij. Eind 2021 bereikt ze de ECB’s 2%-doelstelling, een jaar later dan momenteel voorzien.

De boodschap van de ECB is er een van beredeneerd vertrouwen. Ze is overtuigd van een solide (wereld)economie maar heeft aandacht voor de risico’s. Cruciaal voor de markten is of de ECB die risico’s ook in december nog steeds als gebalanceerd beschouwt. Een neerwaartse herziening zorgt ongetwijfeld voor een opstoot van de volatiliteit. Draghi & co gaan wellicht genuanceerder te werk, ook in de persconferentie nadien.

De ECB staat voor een spervuur van vragen over de langlopende financieringsprogramma’s (TLTRO’s). Ze voedde die speculatie zelf tijdens de vorige beleidsvergadering. Wellicht bevestigt de bank dat ze over een wijd gamma crisisinstrumenten beschikt maar dat ze het gebruik ervan niet nodig acht. Ze hint mogelijk wel op een roll-over in de aanloop naar de grote vervalbedragen in 2020.

Over Italië en brexit houdt de voorzitter zich waarschijnlijk op de vlakte. Nochtans staan beide thema’s opnieuw in de kijker: Italië komt met een nieuw begrotingsvoorstel en PM May stelde gisteren de cruciale brexitstemming (normaal vandaag) gisteren uit. Ze trekt naar Europa om er betere voorwaarden te krijgen. De EU reageert koeltjes.

De markt staat momenteel bijzonder soft gepositioneerd in de aanloop naar de ECB-vergadering. Ze twijfelt aan het vooropgestelde normalisatiepad uitgezet in juni. Het is onwaarschijnlijk dat de ECB in zo’n context de markt nog verder van zich weg wil duwen en daarmee haar geloofwaardigheid op het spel zet. Tegelijk is het zaak om geen ongewenste monetaire verstrakking te creëren gezien de precaire economische realiteit. De “beste” marktreactie is dus geen marktreactie. De Fed helpt daarbij mogelijk een handje. De marktverwachtingen en het Fed-rentebeleid lopen steeds verder uit elkaar. De beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank op 19 december kaapt daardoor zo mogelijk nog meer aandacht en houdt beleggers tot dan misschien afzijdig.
 

Figuur - 3M Euribor rente op 25/10 (groen) vs. 10/12 (oranje)

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Dollar bezwijkt aan verwondingen

Dollar bezwijkt aan verwondingen

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.