Voor eeuwig rust op de markten?

Marktrapport

Er was vorig jaar veel te toen over allerlei ‘event risico’s’ die de economie en de rust op de markten dreigden te verstoren. De handelsoorlog, brexit, het mogelijke einde van de lange opwaartse economische cyclus, ze zorgden eind 2018 en vorige zomer voor opstootjes van marktturbulentie. In een iets langer perspectief waren het slechts rimpelingen in een voor het overige vlakke zee. In zowat alle markten is de volatiliteit laag tot extreem laag. Dat blijkt zowel uit de koersgrafieken, maar uit zich ook in zeer lage risicopremies in de optiemarkten. Dat geldt voor muntcombinaties zoals EUR/USD of EUR/GBP. De onzekerheid over het handelsconflict of brexit hebben die ‘lage vols’ slechts kortstondig verhoogd. Ook de lange, gelijkmatige opwaartse trend van de beurzen is uiting van die lage volatiliteit. Een eerste, wat simplistische conclusie kan zijn dat de lage risicopremies/volatiliteit een uiting zijn dat investeerders ‘er gerust in zijn’. Ze verwachten niet onmiddellijk forse koersschommelingen.

Een groot deel van de verklaring wordt gevonden in de globale monetaire context. De overvloedige globale liquiditeit zorgt via allerlei kanalen voor lagere volatiliteit. Zo drukt de algemeen lage (reële) rente de risicopremies. Immers, door de lage rente zijn investeerders bereid een hoger risico te nemen om toch een iets hoger rendement te halen. Dat vertaalt zich in lagere kredietspreads in de obligatiemarkt of een relatief hogere waardering voor aandelen. In een context van algemeen lage vergoedingen stellen investeerders in de wisselmarkt zich ook tevreden met een lagere premie wanneer ze rendement zoeken via het verkopen (schrijven) van opties.

We komen ook nog even terug op die ‘geruste’ investeerders. Een andere manier om hetzelfde fenomeen te duiden is dat investeerders er groot vertrouwen in hebben dat de centrale banken wel altijd ter hulp zullen komen als het ‘echt mis’ gaat op de markten en/of in de economie. In het verleden werden veel ‘crisissen’ of periodes van forse koersschommelingen in gang gezet door een gebrek aan liquiditeit. Gedwongen verkopen leidden dan tot forse koersschommelingen. In een context van overvloedige liquiditeit is dat risico veel kleiner.

Vanmorgen vallen de beurzen te prooi aan winstnemingen. Investeerders zijn ongerust over de verspreiding van het coronavirus in Azië. We doen geen uitspraak over de impact van het virus op de groei in de regio. Tot nader bericht gaan we er wel vanuit dat dit soort correcties (zoals ook onzekerheid omtrent Iran eerder deze maand) niet echt ver moeten gaan. Ook hier doen de globaal overvloedige liquiditeit en, als het echt grote gevolgen zou hebben, wat steun van de Chinese (monetaire) autoriteiten waarschijnlijk wel hun werk.

Is er dan niets wat de markten meer ‘risicogevoelig’ kan maken. ‘Op lange termijn’ gaan hogere risicopremies in principe samen met een normalisatie van de reële rente. De rente bodemde recent wel wat uit, maar blijft laag. Een ander, minder comfortabel scenario zou zijn dat investeerders in (sommige) markten tot de conclusie komen dat risico zo zwaar ‘onderprijsd’ is dat het niet meer door een bijkomende actie van de ‘almachtige’ centrale banken kan worden ondersteund. We denken niet dat dit punt al bereikt is, zeker niet in een context waar het economisch opnieuw wat beter zou gaan. We houden in dit verband toch opnieuw de centrale bankiers in het oog. Als zij meer aandacht gaan geven aan financiële overdrijvingen/financiële stabiliteit kan dat een eerste indicatie zijn dat het tijd is voor een herprijzen van de risicopremies. Het zal hoe dan ook moeilijk zijn om deze aanpassing niet te bruusk te laten verlopen. Als de steen van de berg begint te rollen…
 

VIX volatiliteitsindex terug nabij historische dieptepunten

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.