Markten leggen payrolls naast zich neer

Marktrapport

Het Amerikaanse banenrapport van december stond vrijdag centraal op financiële markten. Officieel kwamen er in december netto 145 000 jobs bij na een onverhoopte 256 000 in november. De markt rekende op iets meer. Rekening houdend met neerwaartse herzieningen in oktober en november schoot het decembercijfer 29 000 jobs tekort tov verwachting. In 2019 werden er op maandbasis gemiddeld 176 000 betrekkingen gecreëerd. Dat is het laagste sinds 2011, maar blijft bijzonder aan het einde van een lange economische cyclus. De Amerikaanse werkloosheidsgraad stabiliseerde immers op 3.5%, een evenaring van het laagste peil sinds eind jaren ’60. In 2011 bedroeg die werkloosheidsgraad nog meer dan 9%.

Op sectorniveau viel de daling van het aantal jobs in de lijdende maakindustrie op (-12 000). Ze beteken een terug naar normaal na een forse stijging in november (einde GM-staking) en bevestigen het beeld van de uiterst zwakke ISM-vertrouwensindicator voor de verwerkende nijverheid. De bouwsector (mild weer) en kleinhandel (late timing Thanksgiving) droegen dan weer positief bij. Behalve de iets tegenvallende jobtoename sprong de afnemende looninflatie in het oog. De lonen stegen in december met 0.1% op maandbasis en met 2.9% jaar-op-jaar. Die laatste maatstaf viel voor het eerst sinds juli 2018 beneden 3%, al speelde een negatief statistisch basiseffect een rol.

Op de markten kregen we aanvankelijk de typische Pavlov reactie: de Amerikaanse dollar en de Amerikaanse rentes maakten een beperkte knieval. De snelheid waarmee beide opveerden was frappant. Uiteindelijk eindigde EUR/USD marginaal hoger (>1.11) terwijl de Amerikaanse rentes slechts 3 basispunten verloren. De manier waarop de rentemarkt begin dit jaar zowel de ISM/payrolls als het conflict tussen de VS en Iran verteerde is opvallend. Het suggereert dat het opwaartse herstelmomentum van het laatste kwartaal van vorig jaar nog niet volledig uitgewerkt is. Zowel de Europese 10-jaarsswaprente (0.23%) als de Amerikaanse 10-jaarsrente (1.94%) blijven kort bij belangrijke weerstandsniveaus.

We denken dat markten vooral op hun hoede zijn voor inflatie. Inflatieverwachtingen in de euro zone en de Verenigde Staten zijn vorig jaar tot de laagste niveaus in jaren gereduceerd. De markt houdt, onterecht, weinig rekening met een inflatieopstoot. Ondertussen sloop ze in de euro zone wel op kousenvoeten tot 1.3% j/j (kerninflatie), een evenaring van het hoogste niveau sinds 2015. In de Verenigde Staten bevindt de geliefkoosde maatstaf van de Fed, de PCE deflator, zich beneden de symmetrische 2%-doelstelling, maar het verschil met de (hogere) CPI-maatstaf neemt toe. De Amerikaanse inflatiecijfers van morgen kunnen het volgende ijkpunt worden voor markten. Zowel hoofd- (2.4% j/j) als kerninflatie (2.3% j/j) worden boven 2% verwacht. Bovendien valt de meer structurele stijging van de inflatie, op het conto van de diensteninflatie, op. Het is een rechtstreeks gevolg van de gunstige loonevolutie van de voorbije jaren.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

Amerikaanse 10-jaarsrente rente recht de rug en blijft nabij 1.94% weerstand. Behoedzaam voor inflatiecijfers?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Olie richting $50 per vat!!

Olie richting $50 per vat!!

NBP blaast jaar uit met status quo

NBP blaast jaar uit met status quo

EUR/USD rondt de kaap van 1.20

EUR/USD rondt de kaap van 1.20

Toch nog een zachte landing in EU politiek?

Toch nog een zachte landing in EU politiek?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.