Economisch Amerika struikelt 2020 binnen

Marktrapport

De stevige Nieuwjaarsrally, die zowat alle financiële deelmarkten gaande van aandelen over obligaties tot zelfs goud op sleeptouw nam, stokte al op de tweede handelsdag van het jaar. Daar speelde de Amerikaanse luchtaanval op belangrijke Iraanse militairen en de vrees voor een gewapend conflict uiteraard een belangrijke rol in. Niet alleen de oplopende spanningen in het Midden Oosten zorgden eind vorige week voor een verzuurd sentiment. Het Amerikaans bedrijfsvertrouwen stelde vrijdag immers fors teleur maar raakte, totaal onterecht, bedolven onder het geopolitiek nieuws.

Het ISM-bedrijfsvertrouwen in de verwerkende nijverheid onverwacht dieper weg in contractiegebied (beneden 50-grens). De algemene reeks voor de maand december eindigde op een povere 47.2. Dat is fors zwakker dan het verhoopte herstel tot 49.0 én het laagste niveau sinds juni 2009. Het beeld wordt nog grauwer als we de details even doorspitten. De productie in de maakindustrie kende een ware tuimelperte: van 49.1 tot 43.2. Die is het resultaat van een aanhoudende daling in de nieuwe orders. Het aantal binnenkomende bestellingen (46.8) daalt aan het snelste tempo sinds april 2009. Ook wat de export betreft, brengt de ontdooiing in het handelsconflict (voorlopig althans) maar weinig zoden aan de dijk. Voor de vijfde maal in zes maand bevindt de exportdeelreeks zich beneden 50 (47.3). Het gebrek aan nieuwe orders leidt tot het wegwerken van het achterstallig werk en dat met een almaar sneller inkrimpend personeelsbestand (45.1). Opmerkelijke vaststelling: betaalde prijzen is één van de weinige indicatoren die wel boven de 50-grens postvat. De deelreeks steeg met een stevige 5 punten tot 51.7 door stijgende staal- en koperprijzen. De Fed’s symmetrische 2%-inflatiedoelstelling marginaliseerde de meeste prijsdata. Toch loont het de moeite om deze indicator op de radar te houden, de geopolitieke spanningen en de impact op olie (vandaag dichtbij $70/vat) indachtig.

De impact op de financiële markten laat zich raden. De Amerikaanse rentedaling schakelde een versnelling hoger. De curve vlakte uiteindelijk af met renteverschillen van -4 bpn (2 jaar) tot -8.9 bpn (10 jaar). De dollar betaalde het gelag. EUR/USD herstelde van eerdere verliezen en sloot bijna onveranderd rond 1.1160. Het technisch beeld blijft daardoor tot nader bericht in het voordeel van de euro.

Economisch Amerika struikelde 2020 binnen en we twijfelen of het later deze week de rug kan rechten. We kijken in eerste instantie uit naar het ISM-bedrijfsvertrouwen in de dienstensector morgen. Beleggers rekenen op een licht herstel tot 54.5. Toch vraagt het wellicht een noemenswaardige – maar volgens ons weinig waarschijnlijke – positieve verrassing voor de Amerikaanse rentes en dollar om de lezing van afgelopen vrijdag door te slikken. De GM-staking vertekende het arbeidsmarktrapport van oktober en november. De december-editie (consensus: 162 000) op vrijdag verdient daarom zeker de aandacht. We zien een reële kans op een negatieve verrassing na de indrukwekkende prestatie in november. In concreto betekent dit dat de huidige neerwaartse correctie in Amerikaanse rentes mogelijk nog niet ten einde is. Wat de dollar betreft, profiteerde de greenback recent nauwelijks van zijn (betwiste) status als veilige haven. EUR/USD noteert momenteel kortbij 1.12. De economische data deze week luiden mogelijk een nieuw, duurzaam evenwicht boven die belangrijke weerstand in.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.