2020: één volle dag zonder ‘event-risico’!!!

Marktrapport

2020 kondigde zich aan als het jaar waarin de markten minder geteisterd zouden worden door verstorend ‘event-risico’. Met een partieel Sino-Amerikaans handelsakkoord en een definitieve goedkeuring van de Britse uitstap uit de EU waren de markten en de economie minstens tijdelijk verlost van twee stoorzenders die vorig jaar permanent de rust en het vertrouwen op de proef stelden. Investeerders zagen het gisteren dan ook helemaal zitten om het jaar met een propere lei te beginnen. ze gingen energiek van start. De rally had wel iets merkwaardigs. Niet enkel de beurzen lieten mooie winsten optekenen. Ook de obligaties, die normaal minder gegeerd zijn in een ‘risk-on’ context, presteerden sterk. Zelfs goud ging vlot hoger. We gaan de prijsbeweging op een eerste handelsdag niet ‘over-interpreteren’. Niet iedereen is al op post en het is nog zoeken naar de nieuwe thema’s die de toon gaan zetten. Mogelijk had die rally van zowel aandelen als obligaties te maken met een beslissing van de Chinese centrale bank. De PBOC vergemakkelijkte de kredietverlening door een verlaging van de reserveverplichting van de banken (RRR rate cut). Het was een eerste teken dat de monetaire (en misschien ook de fiscale) autoriteiten nog steeds alles in het werk stellen om de groei overeind te houden. Dat is goed nieuws voor zowat alle activaklassen.

De hoop op een ‘rustiger’ 2020 was echter geen lang leven beschoren. President Trump en andere strategen van het Amerikaanse buitenlands beleid drukken de markt vanmorgen met de neus op de feiten: zelfs als de ‘event-risico’s’ van vorig naar de achtergrond verdwijnen, zijn er nog andere topics die deze rol perfect kunnen overnemen. Het aanslepend conflict tussen de VS en Iran bijvoorbeeld. Na een reeks incidenten de voorbije weken, schakelden de VS vanmorgen een politieke en militaire versnelling hoger. Bij een aanval in Irak werd een belangrijke Iraanse militaire leider uitgeschakeld. De kans op escalatie is groot. Investeerders in Azië en Europa hebben vanmorgen dan ook weinig reden om verder te bouwen op de recordrace van de Amerikaanse beurzen gisteren. De eerste risk-off correctie van 2020 is een feit. Olie veert op boven $ 68 per vat. De beurzen zetten een stap terug. De rush op veilige Amerikaanse en Duitse overheidsobligaties duwt de rentes lager. Op de wisselmarkt is de yen de veilige haven. De winst van de dollar tegen de euro blijft voorlopig beperkt. De verdere marktreactie wordt uiteraard in de eerste plaats bepaald door eventuele Iraanse tegenmaatregelen/en of escalatie. Toch enkele eerste bedenkingen.

De correctie, zeker op de Aziatische beurzen, had erger gekund. De nervositeit in Europa is groter. De lange rente in Europa/Duitsland daalt met iets meer dan vijf basispunten. Een klassieke ‘veilige-havenreactie’. We zijn wel benieuwd in welke mate dit soort gebeurtenissen de rente blijvend lager gaat duwen. Eind 2019 waren er schuchtere tekenen dat de financiële inflatieverwachtingen stilaan uitbodemden. Ceteris paribus kan ook een hogere olieprijs voor hogere inflatieverwachtingen zorgen. In zo’n context is een forse rentedaling minder evident. Voor de dollar is het beeld tot nader bericht niet uitgeklaard. Eind vorig jaar positioneerden sommige partijen zich blijkbaar voor de ‘langverwachte’ herprijzing van de dollar. EUR/USD ging even boven 1.12. ‘Voorlopig’ is dat idee weer opgeborgen. Toch is het niet denkbeeldig dat de dollar het in een turbulent verkiezingsjaar iets moeilijker krijgt om zijn rol van veilige haven op dezelfde manier op te nemen zoals dit ‘normaal’ het geval is. Sommige marktpartijen waren in 2019 wat ongelukkig over het gebrek aan volatiliteit/veerkracht in sommige deelmarkten zoals de wisselmarkt. Wordt 2020 het jaar dat daar verandering in komt? De regering Trump doet alvast ‘zijn best’ om daar iets aan te veranderen.
 

Figuur - Duitse 10-j rente: hoe ver kan/moet een ‘risk-off’-correctie gaan?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.