Vaarwel 2019. Welkom 2020

Marktrapport

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. We waren getuige van een stevige, globale groeivertraging. Centrale banken over de wereld stelden de zeilen bij. Normalisatie ruimde veelal opnieuw baan voor versoepeling. Ondergetekende dankt het politiek theater en de inspiratie die de dikwijls onvoorspelbare brexit en het Amerikaans-Chinese handelsconflict brachten. De financiële markten kozen in 2019 voor de vlucht vooruit. Beurzen en obligaties sluiten het jaar allicht (stevig) hoger af. Maar misschien nog interessanter dan een overzicht van het voorbije jaar, is een vooruitblik op het volgende. Wat mogen we verwachten in 2020?

Het monetair beleid is een cruciale variabele voor veel segmenten van de financiële markten. We denken echter dat de ‘grote’ centrale banken, waaronder de ECB en de Fed, zich in 2020 aan de zijlijn zullen scharen. De Fed visualiseerde dat recent nog tijdens de december-beleidsvergadering met de nieuwe “dot plot”. Het korte eind van de rentecurve ligt vast: de lat voor monetaire versoepeling ligt hoog. Een renteverhoging is evenmin aan de orde: voor beide centrale banken mag inflatie zich gerust voor langere tijd boven de 2%-doelstelling nestelen. Groei primeert en “data-afhankelijk” is ook in 2020 het monetair modewoord.

Wat die cijfers betreft, gaan we voor volgend jaar uit van een relatieve outperformance van Europa t.o.v. de VS. We vermoeden dat de Verenigde Staten op een lager groeipad zullen belanden in vergelijking met 2019. In Europa daarentegen sloegen de brexit en het handelsconflict diepe(re) wonden in het algemeen vertrouwen en de economie. Het herstel bleek in (eind) 2019 vooral een frustrerende processie van Echternach. We denken dat het Europese continent in 2020 een tandje bij zal steken. De recente ontwikkelingen in de twee politiek-economische hete hangijzers zijn alvast veelbelovend.

Eerst over de handelsoorlog. Die escaleerde in de loop van 2019 dramatisch. Gelukkig kwamen de VS en China recent overeen om een staakt-het-vuren in te lassen. De langverwachte ondertekening vindt wellicht begin januari volgend jaar plaats. Het conflict is verre van opgelost, maar we kunnen op zijn minst tijdelijk rekenen op een min of meer stabiel referentiekader. Dan de brexit. De Britse verkiezingen leverden een overweldigende meerderheid op voor de Conservatieve Partij. Brexit op 31 januari is daardoor quasi een feit. Het puntrisico van een no-deal scenario verdwijnt, toch minstens tot eind 2020 (deadline voor de nieuwe handelsrelatie met de EU). De presidentsverkiezingen in de VS (november) zijn wel een nieuw, belangrijk topic op de agenda.

Hoe vertaalt die visie zich op de wissel- en rentemarkten? Het verwachte Europese groeiherstel en de, zij het aan een lager toerental, nog steeds draaiende Amerikaanse motor ondersteunen in theorie de langetermijnrentes. Zowel de Duitse (-0.22%) als Amerikaanse (1.94%) 10j.-rente staan aan de vooravond van een breuk door een technisch belangrijke weerstand. Dat zou onze visie van algemeen stijgende rentes sterken. De exportgevoelige euro profiteert volgens ons het meest van het beter verwachte economisch klimaat. We stellen een gradueel stijgend pad voor EUR/USD doorheen 2020 voorop. Het Britse pond kan zich in eerste instantie sterk houden t.o.v. de euro dankzij fiscale stimulus. Maar de nakende ‘harde’ deadline van december 2020 kan zich later volgend jaar wreken.
 

Amerikaanse tienjaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.