Vroege Kerst in 2019

Marktrapport

Geen Italiaanse flair, maar Franse statigheid, geen doorspekt maar opvallend keurig Engels. Christine Lagarde ving gisteren haar debuut als ECB-voorzitster aan. Het was een retorische twist na 8 jaar Mario Draghi. Maar voorlopig blijft het daar ook bij.

Lagarde liet tijdens haar debuut immers alles bij het oude. Ze sloeg wel een iets optimistischere toon aan. Lagarde stelt signalen van stabilisatie vast. De ECB schat de risico’s nog steeds overwegend negatief in, máár die zijn minder uitdrukkelijk geworden. Het is meteen de enige vermeldenswaardige wijziging aan het beleidscommuniqué. De nieuwe prognoses stellen economische groei beneden trend en inflatie onder de ECB-doelstelling van 2% over de beleidshorizon voorop. Over de herziening van het beleid wilde de Française niet veel kwijt. Die oefening loopt nog tot eind 2020 en behelst onder meer een grondige evaluatie van de beleidsmiddelen. Ze verdient wel een pluim voor de uitbreiding van het monetaire dierenrijk: welkom aan de uil. De uil streeft volgens Lagarde naar consensus en meet zich geen uitgesproken (‘dovish’ of ‘hawkish’) visie aan. Helaas leverde dat voor de aan het scherm gekluisterde analist weinig vuurwerk op. Gelukkig kunnen we nog altijd rekenen op Trump.

Aan het eind van Lagarde’s persconferentie hintte de Amerikaanse president op – en gaf hij even later zijn fiat voor – een nakend akkoord tussen de VS en China. De geplande tariefverhoging (nu zondag) ligt niet langer op tafel. De VS overweegt bovendien om de bestaande tarieven te halveren in ruil voor meer Chinese aankopen van Amerikaanse agrarische producten en maatregelen ter bescherming van intellectuele eigendom. De officiële mededeling volgt later vandaag, maar de markt koos gisteren al voor de vlucht vooruit. Amerikaanse beurzen zetten nieuwe records neer, rentes van “veilige” staatsobligaties stegen tot 10 bpn (VS). Handel is voor EUR/USD vaak ambigu. Recent profiteerde vooral de dollar van constructieve signalen in de handelssaga. Dat was ook gisteren het geval. Maar het muntpaar zette dankzij de Britse kiezer een forse eindspurt in …

De stemhokjes in het VK sloten gisteren om 23u de deuren. Onmiddellijk volgden de eerste exitpolls. Die wezen op een meerderheid voor Johnson en zijn Conservatieve Partij. De resultaten zijn duidelijk: de Tories behalen meer dan 360 van de 650 zetels, de grootste meerderheid sinds Thatcher in 1987. Oppositiepartij Labour krijgt een pak rammel: ongeveer 200 zitjes. Het waren de laatste verkiezingen voor huidig partijleider Corbyn. De overweldigende winst voor Johnson betekent dat brexit op 31 januari 2020 zo goed als zeker is. Het puntrisico van een chaotisch vertrek verdwijnt minstens voor even van de radar. Het pond reageerde extatisch: EUR/GBP gleed uit richting 0.83, het zwakste (sterkste voor het pond) niveau sinds het brexitreferendum midden 2016! De euro profiteerde mee tegenover de dollar. EUR/USD test(te) het 1.118-weerstandsniveau. Duitse rentes breien een vervolg aan de stijging van gisteren.

Het (tijdelijk) verdwijnen van twee belangrijke puntrisico’s is een verademing voor de markt. Maar we bevinden ons nu op een scharniermoment. Wil de huidige opluchtingsrally op hetzelfde elan doorgaan, is meer dan ooit bevestiging door de economische data nodig, vooral in Europa. Het eerstvolgende ijkpunt in dat verband is het PMI-bedrijfsvertrouwen in de eurozone volgende week. Dat Lagarde’s visie van stabilisatie de juiste mag zijn …

Mathias Janssens, KBC Marktenzaal
 

EUR/GBP: pond krijgt stroomstoot door Tory-overwinning

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB: een (harde) reality-check

MNB: een (harde) reality-check

Geen respijt voor de wereldeconomie

Geen respijt voor de wereldeconomie

Dollar zet opkomende landen onder druk

Dollar zet opkomende landen onder druk

BIS geeft raad: maar één naald in het kompas

BIS geeft raad: maar één naald in het kompas