RBA last een winterslaap in

Marktrapport

De maand december staat bol van de vergaderingen door centrale banken. Het monetair beleid in zowat elk “belangrijk” land wordt tijdens de laatste maand van het jaar nog eens onder de loep genomen. De Reserve Bank van Australië (RBA) beet gisteren de spits af.

RBA-voorzitter Lowe hield de rente zoals verwacht stabiel op een historisch lage 0.75%. De RBA vindt die lage rente noodzakelijk om het land draaiende te houden. De (handels)onzekerheid, onder meer het gevolg van het Amerikaans/Chinees handelsconflict, weegt op de open economie en het vertrouwen. De centrale bank denkt wel dat het ergste achter de rug is. De economie heeft dankzij de lage rente mogelijk een keerpunt bereikt, al is dat in de derdekwartaalgroeicijfers vanmorgen wel nog niet zichtbaar (0.4% kw/kw). De arbeidsmarkt doet het goed maar groei van het beschikbaar inkomen blijft bescheiden. De RBA ziet de loongroei graag versnellen. Niet alleen om inflatie – die zich al een tijdje beneden de 2-3%-doelstelling bevindt – een duwtje in de rug geven. Het zou ook de bestedingen van de met schulden overladen Australische consument ondersteunen. De voorzichtige uitbodeming in de huizenmarkt helpt daar eveneens bij.

De risico’s aan de vooruitzichten zijn nog steeds neerwaarts gericht maar werden in december iets minder negatief beoordeeld. Lowe en co steunden wellicht op de toenadering tussen de VS en China en een partieel handelsakkoord. Wat het toekomstig rentebeleid betreft, zegt Lowe in een nieuw toegevoegde paragraaf dat de drie renteverlagingen sinds juli dit jaar geruime tijd nodig hebben om door te sijpelen in de economie. Dat is (omfloerst) centraal bankiersjargon om aan te geven dat de RBA zich minstens voor even aan de zijlijn schaart. In dit verband is een speech van de voorzitter vorige week nog het vermelden waard. De huidige lage rente slaagt er niet helemaal in om de werkloosheid verder te drukken, de loongroei aan te zwengelen en inflatie op te krikken. De speculatie rond de overstap naar onconventioneel beleid groeit. Lowe zette vorige week de krijtlijnen daaromtrent uit: de RBA overweegt enkel QE bij een beleidsrente van 0.25% en als ze dreigt de inflatie- en werkgelegenheidsdoelstelling te missen. Lowe verwacht niet dat de centrale bank in die situatie zal belanden, maar voor de markt was/is de loutere denkoefening een belangrijk signaal. Ze stelde de verwachtingen voor twee renteverlagingen (fors) opwaarts bij, waarvan één al in het eerste kwartaal volgend jaar.

Wij vinden dat op dit moment een brug te ver. De Australische centrale bank kijkt op korte termijn de kat uit de boom. Als de economische data niet verder verslechteren en handelspartner China bodemt verder uit, zijn er voor de RBA in principe weinig redenen om de rente nog verder te verlagen, laat staan zich te engageren tot QE. De handelspolitieke context is uiteraard een cruciale variabele. President Trump suggereerde gisteren dat een handelsakkoord misschien beter over de verkiezingen van 2020 wordt getild. Volgens Amerikaanse onderhandelaars zijn de partijen echter dichter bij een akkoord dan Trump’s opmerkingen doen vermoeden. Wij houden vast aan onze timing van een akkoord voor het einde van dit jaar. Die zwart-op-wit bevestiging kan de Australische dollar, vooral tegen zijn Amerikaanse naamgenoot, uit het neerwaarts trendkanaal halen. AUD/USD 0.69 is een belangrijke drempel. Een breuk zou het technisch plaatje van de Aussie fors verbeteren. Als het even mag, meneer Trump?
 

AUD/USD: RBA kijkt kat uit de boom.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.