Duitse politiek en hogere (Europese) rentes

Marktrapport

De markten zijn de nieuwe maand vanmorgen op een positieve noot gestart. De rentes gaan stevig hoger. Vooral de Duitse/Europese rentes veren op en dat heeft niet enkel te maken met het risicoklimaat. Er kwam dit week immers ook potentieel belangrijke nieuws uit Duitsland.

De SPD, coalitiepartner van de CDU/CSU van kanselier Merkel, koos dit weekend een nieuwe leiding. Er is binnen de socialistische partij al lang ongenoegen over de ‘Grote Coalitie’ met de christendemocraten. De kandidaat-voorzitter van het partij-establishment, vice-kanselier en minister van Financiën Olaf Scholz, wil de samenwerking met de Christendemocraten verderzetten. Belangrijk voor de markten: hij hield vast aan de orthodoxe aanpak van begrotingsevenwicht en afbouw van de (al lage) overheidsschuld. Scholz haalde het echter niet. De nieuwe leiding van de SPD, Norbert Walter-Borjans en Saskia Esken, willen de partij duidelijk meer op links profileren. Dat kan/moet onder meer via een minder strikte, meer stimulerende uitgavenpolitiek. Wanneer en in welke mate het Duits begrotingsbeleid zal veranderen is nog (politiek) koffiedik kijken. De (rente)markt voelt echter dat het debat hoe dan ook aan het opschuiven is.

Op korte termijn hoeft het allemaal nog zo’n vaart niet te lopen. De christendemocraten hebben onmiddellijk verklaard dat ze het regeerakkoord niet willen wijzigen. Bovendien is de (strakke) Duitse begroting voor 2020 goedgekeurd. De uitgaven liggen dus grotendeels vast. De nieuwe SPD-leiding wil wel wijzigingen in het beleid om de steun voor de coalitie te behouden. Politiek zijn er verschillende mogelijkheden variërend van een CDU/CSU minderheidsregering tot vervroegde verkiezingen, al ligt dat moeilijk omdat Duitsland in de tweede helft van 2020 het roterend voorzitterschap in Europa op zich neemt. Hoe dan ook, zoals de kaarten nu liggen is de kans groot dat er in een nieuwe regering een belangrijke rol is weggelegd voor de groenen, die ook een soepeler fiscaal beleid voorstaan.

Het debat over een belangrijkere rol voor het fiscaal beleid is al even aan de gang, in Europa en daar buiten. De centrale banken hebben nog weinig munitie om de economie te ondersteunen. Draghi en nu ook Lagarde vragen openlijk dat de fiscale overheid een tandje bijsteekt. Dat kan de vorm aannemen van (productiviteitsverhogende) investeringen in infrastructuur of maatregelen voor het klimaat. Het vooruitzicht/de hoop op een grotere rol voor het fiscaal beleid was één van de drijfveren voor de stijging van de (Europese) rentes na de zomer. De voorbije weken was de dynamiek wat stilgevallen. Het land in Europa met de grootste fiscale ruimte, Duitsland, gaf immers aan dat zijn economie nog voldoende sterk is en dat fiscale steun nu niet aan de orde is.

De nieuwe ontwikkeling in Duitsland dit weekend heeft het vuur wel opnieuw aan de lont gestoken. De Duitse 10-j rente noteert enkele uren na de start van de handel al 8 bpn hoger!!! Het politiek proces naar een minder strak (Duits) fiscaal beleid is nog zeer onduidelijk, maar de markt voelt dat het waarschijnlijk een kwestie van tijd is. We houden het debat scherp in de gaten. Volgende ijkpunt komt er al snel met een SPD-partijcongres eind deze week. Het zal de markt niet ontgaan als de SPD daar een tandje bijsteekt in het fiscale debat. De bewegingen op korte termijn kunnen nog wat uitvergroot worden door de afnemende marktliquiditeit naar het einde van het jaar toe.

 

Figuur - Debat over fiscale politiek stuurt Duitse/Europese rente hoger

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.