YouGov heeft gesproken!

Marktrapport

Het vermaarde Brits onderzoeksinstituut YouGov publiceerde deze week haar uiterst gedetailleerde MRP-verkiezingsvoorspelling voor de parlementaire verkiezingen van 12 december. In tegenstelling tot traditionele peilingen gebruikt YouGov een veel grotere staal (>100 000 interviews) en maakt ze een inschatting voor ieder afzonderlijk parlementszitje. Dat is belangrijk omdat het Britse kiesstelsel per district werkt volgens het principe van “first-past-the-post”. De kandidaat die de meeste stemmen krijgt wordt rechtstreeks verkozen voor zijn/haar district. YouGov verdeelt de Britse bevolking in een groot aantal subgroepen op basis van de meest uiteenlopende criteria (aantal gezinsleden, behaalde diploma’s, …). Ze analyseert de stemvoorkeur van de verschillende subgroepen en maakt een inschatting van hun geografische spreiding op wijkniveau.

YouGov paste haar MRP-techniek voor het eerst toe op de Britse parlementsverkiezingen in 2017 en voorspelde toen als enige correct dat May’s conservatieven hun meerderheid zouden verliezen. De verwachtingen waren dan ook bijzonder hoog gespannen op dinsdagavond. Het verdict is duidelijk: Boris Johnson’s tories halen een klinkklare overwinning. YouGov schat het aantal conservatieve zetels in op 359 in het 650-koppige Britse parlement, een winst van 47 zetels. Rekening houdend met de statistische foutenmarges schommelt het aantal zetels voor de tories tussen 328 en 385 en halen ze hoe dan ook een meerderheid. Jeremy Corbyn’s bocht naar links met Labour heeft volgens YouGov niet het gewenste effect. De partij komt uit op 211 zetels, één van de zwakste resultaten ooit. Labour zou maar liefst 44 zetels aan de conservatieven moeten afstaan, vooral in de Britse “Heartlands”. De veelal industriële kiesdistricten in de Midlands en het noorden van Engeland stemmen traditioneel voor Labour, maar toonden zich in het brexitreferendum grote voorstander van een brexit. Johnson’s “let’s get brexit done” trekt hen nu over de streep. Met een conservatieve meerderheid kan Johnson zijn deal zonder problemen door het parlement loodsen voor de deadline van eind januari 2020 en is de brexit een feit. De kleinere Britse partijen spelen geen rol van betekenis. De Schots-nationalistische SNP krikt haar zetelaantal op tot 43. De LibDems halen er slechts 13 en Nigel Farage’s brexitpartij, die geen enkele conservatieve zetel uitdaagt tijdens de verkiezingen, haalt geen zetels.

Het Britse pond profiteerde na de publicatie van de MRP-poll. EUR/GBP zakte richting 0.85, de laagste koers sinds mei. Op korte termijn is met een conservatieve overwinning het “no deal brexit” staartrisico van de baan. We vrezen dat 2020 een moeilijker jaar zal worden voor sterling. Economisch gezien bevinden de PMI-bedrijfsvertrouwensbarometers zich aan de laagste niveaus sinds het EU-referendum. Zowel de verwerkende nijverheid als de diensteneconomie en de bouwsector bevinden zich in contractie. Bovendien heeft de Bank of England nog monetaire troeven achter de hand. Ten slotte doemt eind 2020 het einde van de transitieperiode op. Dat is de huidige, bijzonder krappe, deadline voor het bereiken van een nieuw handelsakkoord met de EU en kan een nieuwe “no deal brexit” klif worden. We verwachten dat EUR/GBP in 2020 opnieuw een evenwicht zal vinden in de handelsband tussen grosso modo 0.87 en 0.9050.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EUR/GBP: pond in 2020 opnieuw in zwaarder weer?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.