ECB bezorgd om financiële stabiliteit

Marktrapport

Kan het monetair beleid nog soepeler indien nodig? ECB-hoofdeconoom Philip Lane vindt alvast van wel. De steeds luider klinkende roep van de ECB om steun van het budgettair beleid wijst er echter op dat ook de centrale bank zich ervan bewust is dat stilaan de grens is bereikt van wat het monetair beleid alleen kan bereiken. Ondanks het extreem soepele beleid, met onder meer het herstarte aankoopprogramma van overheidsobligaties, blijft de onderliggende inflatie in de eurozone immers hardnekkig in de buurt van 1%, de helft van haar inflatiedoelstelling op middellange termijn.

Monetaire kuur met nevenwerkingen

Het monetair medicijn heeft bovendien meer en meer negatieve bijwerkingen. De ECB zelf geeft daarvan een illustratie in haar jongste Financial Stability Review (FSR), zonder evenwel het monetair beleid expliciet als oorzaak te noemen. In haar FSR maakt de ECB zich vooral zorgen over vier potentiële problemen voor de Europese financiële economie. Dat zijn met name vertekende prijsvorming op de financiële markten, de aanslepende schuldenlast van zowel de publieke als de private sector, de kwetsbare rendabiliteit van de Europese banksector en, tenslotte, het toenemend risico door de stijgende appetijt van institutionele investeerders voor krediet- en liquiditeitsrisico.
Vooral de eerste factor is voor beleggers van bijzonder belang. Prijsoverdrijvingen bij financiële activa kunnen immers vroeg of laat leiden tot correcties. Is het al zover? Voor de ECB is er alleszins al een zeker systemisch risico. Dat komt vooral tot uiting in het uiterst lage renteklimaat en wegsmeltende of zelfs volledig verdwenen risicopremies.

Bovendien is de houdbaarheid van de waarderingen van vele financiële activa in sterke mate afhankelijk van een blijvend lage renteklimaat. Volgens de waarderingsmodellen van de ECB speelde de daling van de benchmarkrentes een belangrijke rol bij de stijging van de koersen van aandelen en bedrijfsobligaties uit de eurozone sinds het midden van 2012.

Voorzichtigheid blijft geboden

De zoektocht naar nog een beetje rendement zorgt er ondertussen voor dat zowel de gemiddelde kredietkwaliteit en de liquiditeit van schuldpapier in de portefeuilles van institutionele beleggers gestaag achteruitgaan. Circa 45% van de verhandelde bedrijfsobligaties met een rating in de eurozone hebben nu een BBB-rating. De combinatie van een lagere kredietkwaliteit, lagere liquiditeit en hogere waarderingen vormen een cocktail die tot enige voorzichtigheid aanspoort. Ook de Financiële Crisis begon immers met een liquiditeitsprobleem, dat daarna escaleerde.
 

Figuur - Duitse 10-j rente minus EMU inflatieverwachting (10j-infl.swap).  Zeepbel op de obligatiemarkt?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.