Brexitkluwen wordt alleen maar ingewikkelder

Marktrapport

De plotwendingen in het Britse parlement volgden mekaar gisteren sneller op dan in de gemiddelde Agatha Christieroman. Dag 1 van het brexitdebat leverde meteen het nodige vuurwerk. Eén week voor de cruciale brexitstemming (11 december) maken ze de beslissingsboom enkel ingewikkelder, al is de kans op een no deal brexit op 29 maart 2019 waarschijnlijk afgenomen. Investeerders blijven op hun hoede. EUR/GBP schommelt deze week tussen grosso mode 0.8850 en 0.8950.

Een eerste verrassing kwam eigenlijk van buitenaf via Manuel Campos Sanchez-Bordona. De man met de oer-Brits klinkende naam is advocaat-generaal van het Europees gerechtshof. Gisteren verklaarde hij in een advies dat het Verenigd Koninkrijk zelfstanding artikel 50 kan intrekken. Dat beruchte artikel uit het Verdrag van Lissabon vormt de basis van het Britse vertrek uit de EU. De Europese Commissie argumenteert tot nu toe dat de unanieme goedkeuring van de overige 27 lidstaten nodig is voor het intrekken van artikel 50. Hoewel Sanchez-Bordona’s advies niet-bindend is, wijkt het Europese gerechtshof zelden af van dergelijke richtlijnen wanneer het een finaal oordeel velt. Koren op de molen van de Britten die verknocht zijn aan het Europese continent, maar een tweesnijdend zwaard voor premier May. Het kan harde brexiteers over de streep trekken om haar scheidingsvoorstel alsnog te steunen uit vrees voor het scenario waarin het VK uiteindelijk deel blijft uitmaken van de EU. Het aantal eurosceptische stemmen die ze op die manier kan winnen dreigt ze dan weer te verliezen aan de eurofiele kant.

Een tweede beslissing bezorgde May’s regering het schaamrood op de wangen. Het Britse Lagerhuis verklaart de regering schuldig aan “minachting voor het parlement”. Het is de eerste keer in de Britse geschiedenis dat een regering die bedenkelijke eer te beurt valt. Een meerderheid van parlementsleden wil dat het juridische oordeel op basis waarvan premier May de brexitdeal met de EU beklonk, volledig publiceert. Dat speelt waarschijnlijk in de kaart van de tegenstanders van de overeenkomst. Ze zullen naarstig op zoek gaan naar bewijs om May’s argument dat het de enige mogelijke deal was, te weerleggen.

De laatste twist van de dag kwam er na een voorstel van Dominic Grieve. De frontman van enkele eurofiele Tory’s kreeg een amendement goedgekeurd waarbij het parlement, en niet de regering, de volgende stappen mag bepalen als May’s brexitdeal volgende week wordt weggestemd. Ondanks dat mogelijk machtsverlies, geeft het PM May toch een extra hefboom om de eurosceptici voor haar kar te spannen op 11 december uit vrees dat het pad anders geëffend wordt naar een softere uitkomst, een 2e referendum of uiteindelijk zelfs geen brexit.

Vandaag gaat het parlementaire debat voort. Voor investeerders blijft het binaire risico ondanks de twisten van gisteren. Volatiliteit op Britse markten in de aanloop naar de stemming is waarschijnlijk. Bovendien kan dat ook nadien nog een tijdje het geval blijven omdat niemand kan inschatten hoe het politieke verhaal verder zal ontwikkelen als het Britse parlement May’s brexitdeal wegstemt.
 

Figuur - EUR/GBP: investeerders weten niet van welk hout pijlen maken

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.