Interferentie tussen fiscaal en monetair beleid

Marktrapport

De onafhankelijkheid van centrale banken was lang een dogma waar niet aan te tornen viel. Die centrale bank kon tegengas geven als het fiscale beleid te veel gas gaf. ‘Iedereen’ was overtuigd dat dit samenspel de economie op een evenwichtig pad zou houden.
Recent staat die onafhankelijk op verschillende manieren onder druk. Sommige politici vinden dat de centrale bank meer mag/moet doen om het regeringsbeleid te steunen. Ook het post-crisis monetair beleid is, misschien ongewild, meer in het vaarwater gekomen van de fiscale politiek. De centrale banken stellen uiteraard dat de extreem lage rentes en obligatieaankopen tot doel hadden om deflatoire risico’s af te wenden. Toch waren ze de facto een belangrijke steun voor het fiscale beleid (forse reductie van de rentekost) en hielp het aankoopprogramma van obligaties de marktdruk op overheden met een wankele schuldpositie te temperen. Recent dook een nieuwe vorm van (mogelijk) nauwere vervlechting tussen fiscaal en monetair beleid op. Sommige centrale banken (ook de ECB) pleiten er voor dat het fiscaal beleid een groter deel de stimulering op zich neemt, ook omdat het arsenaal van het monetaire beleid stilaan is uitgeput. We pikken twee recente topic in verband met dit debat op.

President Trump vindt al lang de Fed hem veel meer moet steunen in zijn groeibeleid. Zo liet Trump meermaals verstaan dat hij zoals andere overheden ook wel geld wil krijgen om te ontlenen. Een soepeler Fed beleid moet ook de dollar verzwakken. Gisteren was Fed-voorzitter Powell in het Witte Huis voor een ‘informele’ babbel. Beide partijen bleven op hun standpunt. De Fed verklaarde dat Powell de lijn van vorige week in het Congres aanhield. De rente werd genoeg verlaagd en de Fed kijkt de kat uit de boom. Trump van zijn kant tweette dat hij zijn grieven nog eens had aangekaart. De markbeweging was beperkt maar toch verloor de dollar terrein bij de headlines over de ontmoeting. De markt ‘vreest’ dat er mogelijk toch beïnvloeding is. Overigens verliest de dollar na een sterke maand aan momentum. In de buurt van EUR/USD 1.1075 is het KT-alert voor de euro weer even afgeblazen.

Ook voor de rente is de interactie tussen monetair en fiscaal beleid niet onbelangrijk. Sinds augustus heeft de EMU-rente er een mooie remonte opzitten, om verschillende redenen. De markt hoopt op een gunstige uitkomst van het handelsconflict. Dan kan de activiteit, ook in de fors geteisterde verwerkende nijverheid herstellen.
Ondanks de ECB-versoepeling in september werd duidelijk dat verdere actie (waarop de markt al ver vooruit was gelopen) moeilijk werd. De rentemarkt zocht een evenwicht op een hoger niveau, waarbij nog nauwelijks op renteverlaging wordt gerekend. We denken dat ook het idee van een grotere rol voor fiscale stimulering minstens deels bijdroeg tot de rentestijging. De recente pauze in de rentestijging (zowel in de VS als Europa) heeft vooral te maken met de onzekerheid over de handelsdeal. Toch speelde in Europa mogelijk ook het debat over fiscale stimulering een rol. Daarvoor werd vooral gekeken naar landen met een riante budgettaire positie zoals Duitsland. Vorige week bleek dat Duitsland onverwacht aan een recessie was ontsnapt, met een welswaar magere groei van 0.1% in Q3. Duitse politici waren heel snel met hun conclusie dat Duitsland geen uitzonderlijke stimulus nodig heeft en de sanering van de overheidsfinanciën kan aanhouden. Het debat is hiermee niet afgelopen en de Europese rentes kunnen gerust nog iets hoger indien de eventrisico’s van de handelsoorlog en/of Brexit de economie niet meer (of minder) hypothekeren. In dit geval wordt mogelijk echter ook de roep voor bijkomende fiscale stimulering iets minder krachtig. In dat scenario tempert beter economisch nieuws mogelijk toch één van de ‘drivers’ voor hogere rentes. Of zal de nieuwe Europese Commissie een deel van de fiscale stimulering op een hoger, Europees niveau implementeren? Wordt zeker vervolgd.
 

Figuur - USD (handelsgewogen-DXY):dollar verliest momentum. Voor Trump mag het gerust nog (veel) lager.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Olie richting $50 per vat!!

Olie richting $50 per vat!!

NBP blaast jaar uit met status quo

NBP blaast jaar uit met status quo

EUR/USD rondt de kaap van 1.20

EUR/USD rondt de kaap van 1.20

Toch nog een zachte landing in EU politiek?

Toch nog een zachte landing in EU politiek?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.