Markten laten zomerpaniek achter zich

Marktrapport

De EuroStoxx 50 beursindex steeg sinds midden oktober met ongeveer 9% en evenaart op dit ogenblik de top uit 2017 (net boven 3700). Het voorbije decennium noteerde de index enkel begin 2015 nog sterker (top: 3836.28). De Amerikaanse “grote drie” – S&P 500, Dow Jones en Nasdaq – bevinden zich aan historische recordkoersen. De laatste bewegingen zijn ingegeven door geopolitieke ontwikkelingen. Eerst was er euforie voor het vermijden van het staartrisico “no deal brexit”, daarna omdat de VS en China zeer kort bij een deelakkoord zijn in hun handelsdispuut. De beurzen gaan door op hun elan ook al zal het officialiseren waarschijnlijk pas voor december zijn ipv november. Vanochtend kleuren commentaren van een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse (handels)zaken de beurzen groen. Gao Feng gaat nog een stapje verder. Hij zegt dat China na het bereiken van het deelakkoord bereid is om de importbarrières geleidelijk te laten zakken. Op voorwaarde natuurlijk dat de VS meegaat in de paringsdans…

De Europese en Amerikaanse lange rentes (10j) stegen over diezelfde periode met meer dan 30 basispunten. De Europese 10-jaarsswaprente noteert opnieuw aan positieve waarden. De breuk boven het 0%-weerstandsniveau suggereert vanuit technisch oogpunt meer opwaarts potentieel op korte termijn. Fundamenteel spelen behalve de gunstige geopolitieke ontwikkelingen ook de meest recente economische cijfers een rol. De vrees neemt af dat de recessie in de exportgerichte verwerkende nijverheid ook de binnenlandse diensteneconomie besmet. In de VS is die laatste goed voor ongeveer 90% van de BBP-groei, in Europa een goede 75%-80%. De economische cijfers tonen eerste signalen van uitbodeming. Om van een echt herstel te spreken is het nog te vroeg. Op dinsdag verscheen in de VS met de ISM-bedrijfsvertrouwensindicator voor de dienstensector het laatste cijfer uit de belangrijke maandelijkse reeks van ISM’s, ADP en payrolls. De ISM veerde op van 52.6 in september, het op één na zwakste cijfer sinds 2012, tot 54.7. De markt verwachtte een meer gematigde rebound tot 53.5. Nog belangrijker: een aantal sleutelcomponenten uit het rapport - activiteit, tewerkstelling en nieuwe orders – namen toe en suggereren geen directe terugval in november.

Voor EUR/USD was/is het verhaal iets meer ambigu. De Amerikaanse data van begin november riepen het risico gedreven herstel van de euro een (tijdelijke?) halt toe. EUR/USD viel op korte tijd terug van de hoge 1.11-zone tot bijna 1.1050. Daar kwam het kortetermijnsteunniveau (1.1064) tot de redding. Zolang het algemene risicoklimaat gunstig blijft, verwachten we dat EUR/USD opnieuw iets hoger kan postvatten. Wat de komende dagen/weken betreft, ontstaat er mogelijk een soort van vacuüm. De Fed en de ECB vergaderen respectievelijk 11 en 12 december. De volgende belangrijke data zijn de Europese PMI’s op 22 november. In de tussentijd is de markt waarschijnlijk speelbal van het risicosentiment op de beurzen. Hoewel er recent al behoorlijk wat goed nieuws verdisconteerd is, denken we dat het sentiment eerder constructief zal blijven, minstens tot de heren Trump en Xi Jinping het deelakkoord ondertekenen.
 

Europese 10-jaarsswaprente laat negatieve niveaus achter zich

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Coronacrisis werpt lange schaduw over kredietverlening

Coronacrisis werpt lange schaduw over kredietverlening

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

The trend is your friend

The trend is your friend
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.