Kondigt inverse VS rentecurve de recessie aan?

Marktrapport

Het effect van de wapenstilstand in het handelsconflict tussen de VS en China was gisteren nogal gemengd. Opverende beurzen waren zowat de enige die in het klassiek “risk-on” patroon pasten. Sentimentsgevoelige munten zoals de euro stelden teleur. Ook de obligatiemarkt maakte rare sprongen. Het positief risicoklimaat, een forse stijging van de olieprijzen en een ijzersterk Amerikaans ISM-bedrijfsvertrouwen oefent in theorie een stevige opwaartse druk uit op rentes. De hogere opening van onder meer de Amerikaanse rentes over het volledige spectrum was in dat verband niet onverwacht. De forse daling nadien – voornamelijk bij het ontwaken van beleggend Amerika – riep meer vragen op.

Het valt op dat voornamelijk de Amerikaanse rentes aan het lange eind van de rentecurve een tik kregen. Zowel de 5j.-, 10j.- als de 30j.-rente gaven gisteren meer dan 6 basispunten prijs. De verliezen liepen deze ochtend bovendien verder op. Dat bracht ons voor het eerst sinds 2007 in het territorium van een inverse rentecurve, waarbij het verschil tussen de rente op 5j. en zowel de 2j.- als de 3j.-rente negatief is. Het 10j./2j.-renteverschil – doorgaans een goede voorlopende recessie-indicator – bereikte een cyclisch dieptepunt van amper 13 basispunten.

Amerikaanse rentes staan al sinds begin november onder neerwaartse druk. Daar bestaan enkele redenen voor. De markt heeft steeds meer aandacht voor de impact van de globale groeivertraging op de VS. Dat gebeurt in een context waarin de negatieve kantjes van Trump’s fiscale stimulus zich stilaan ontbloten. Die vrees leeft ook steeds meer bij de Amerikaanse centrale bank (Fed). Menig gouverneur, voorzitter Powell inclusief, toonde zich de afgelopen weken opvallend voorzichtiger. De notulen van de vorige beleidsvergadering waren daarvan de belichaming. Het risico voor een oververhitting van de economie maakte plaats voor neerwaartse risico’s.

Vanuit een historisch perspectief volgt een recessie ongeveer 18 maanden na de inversie van de rentecurve. Het is begrijpelijk dat de markt in deze fase van de economische cyclus naarstig op zoek is naar het omslagpunt. Maar we vinden de rentebeweging van gisteren/deze ochtend toch te heftig. Ze suggereert een imminente recessie. Nochtans zijn daar in de Amerikaanse data voorlopig weinig signalen voor te vinden (cf. ISM-vertrouwen op 59.3). De Fed verhoogde tijdens de vorige opwaartse rentecyclus de beleidsrente bovendien nog 5 keer na de inversie. De markt positioneert zich (2 renteverhogingen op KT, renteverlagingen eind 2020) in dat opzicht wel heel erg soft. Veel zal afhangen van de Fed-beleidsvergadering op 19 december. De centrale bank publiceert tevens nieuwe groei-, inflatie- en rentevoorspellingen (‘dot plot’). Elke vorm van twijfel die de markt aanvoelt, dreigt nadien om te slaan in een ‘selffulfilling prophecy’.
 

Figuur - Verschil tussen Amerikaanse 5j.- en 2j.-rente voor eerst sinds 2007 opnieuw negatief

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.