Fed: automatische piloot op stop

Marktrapport

Zoals verwacht knipte de Fed gisteren haar beleidsrente met 25 bpn naar een bandbreedte van 1.5-1.75%. Onder het motto: “alle goede dingen bestaan in drieën”, maakte voorzitter Powell meteen duidelijk dat de markten niet onmiddellijk moeten rekenen op een verdere renteversoepeling. Hij heeft zijn verzekeringspremie volledig betaald. De Fed repte niet langer over ‘klaarstaan om passende acties te nemen’. In plaats daarvan worden binnenkomende data nauwlettend in de gaten gehouden om zodoende ‘in te schatten wat nodig is’. Lees: we zijn even klaar met aanpassingen aan het beleid. De afgelopen drie renteverlagingen moeten de Amerikaanse economie nu voldoende zuurstof geven om internationale tegenwinden het hoofd te bieden. Met de werkloosheid op een 50-jarig dieptepunt, een ’sterke’ arbeidsmarkt en in ‘sterk tempo’ stijgende consumentenuitgaven, benadrukte Powell de in wezen positieve toestand van de Amerikaanse economie. Ook merkte de topman van de Fed op dat de externe risico's voor de economie zijn afgenomen. Hij verwees naar positieve berichten over het Sino-Amerikaans handelsconflict en de brexitdeal. Zodus: einde versoepelingsfase op automatische piloot.

Zeg nooit “nooit”

Je wil natuurlijk nooit “nooit” zeggen. Toegegeven, het zou niet slim zijn om de kansen op verdere renteverlagingen volledig af te schrijven. Volgens Powell is er een ‘duidelijke achteruitgang nodig van de vooruitzichten om het monetaire beleid te herzien’. Het is m.a.w. afwachten of de consument – die tot nog toe de internationale tegenwinden trotseert – kraakt. Q3 bbp-cijfers tonen in ieder geval aan dat de consument nog steeds stand houdt. Maar een renteverhoging is evenmin waarschijnlijk. 'We verhogen de rente als de inflatie hoog is', signaleerde de Fed-voorzitter. Te midden van dalende inflatieverwachtingen en gegeven het symmetrisch karakter van de 2% inflatiedoelstelling, zit dat er voorlopig nog lang niet aan te komen.
Als het doel van Powell was om een positieve katalysator voor de markt te bieden, had hij dat wellicht niet beter kunnen doen. De (waargenomen) asymmetrische Fed-reactiefunctie houdt het “Goldilocks” scenario staande: lage rentes die waarschijnlijk nog geruime tijd aanhouden en een voorlopig robuuste economie.
De renteknip werd grotendeels verwacht door de markten en kon dus rekenen op weinig reactie. De 2j. en 10j. rentes stegen na de beleidsbeslissing maar keerden die beweging om na de (waargenomen) softe toon tijdens de persconferentie. De rentecurve (10j.-2j.) vlakte af met 3 bpn en EUR/USD eindigde hoger (nabij 1.1160) door het verlies aan rentesteun voor de dollar. Beleggers blijven op hun hoede en vertonen enig pessimisme over het Amerikaans groeitempo en de inflatiedoelstelling. Ze rekenen nog steeds op een extra renteknip in 2020. De reactie weerspiegelt de markthoop voor een soepel Fed-beleid en versterkt de focus op belangrijke eco data in de komende dagen. De (waargenomen) asymmetrische bias van de Fed maakt markten gevoeliger voor zwakke data dan voor sterke data. Een eerste test krijgen we morgen met het ISM-bedrijfsvertrouwen in de verwerkende nijverheid en de payrolls. Een optimistische Powell staat binnenkort mogelijk op gespannen voet met eventueel beroerde data.

Youssra El Nasire, KBC Marktenzaal
 

Figuur - Amerikaanse rentecurve leest een “dovish” pauze

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.