Europese PMI’s: stagnatie, maar nog geen beterschap

Marktrapport

Vorige week kaapten Draghi’s slotakkoord en brexitontwikkelingen de aandacht weg van de maandelijkse PMI-enquêtes bij Europese aankoopdirecteurs. We benadrukten al vaker het belang van die PMI’s als meest tijdige update over de Europese groei. De conclusie na de oktobercijfers luidt dat de patiënt nog niet aan de beterhand is, maar zijn toestand gaat er niet langer op achteruit.

De samengestelde PMI-indicator voor de euro zone steeg marginaal van 50.1 in september – dieptepunt sinds de start van de Europese groeicyclus in 2013 – tot 50.2. Ter herinnering: 50 vormt de grens tussen groei en contractie. De stilstand van de Europese economie zet zich dus door bij de start van het 4e kwartaal. De data wijzen op een groeidynamiek van 0.1% op kwartaalbasis. Groei in de binnenlandse dienstensectoren (51.8 van 51.6) wist de verliezen uit de exportgerichte verwerkende nijverheid (45.7, net als in september) uit. De malaise in de maaksector houdt ondertussen al 9 maanden aan. Vooroplopende indicatoren zoals nieuwe (export)orders duiden nog niet op beterschap. Bedrijven werkten de voorbije maanden hun achterstand al meer dan weg en hebben capaciteitsoverschot. De impact op de tewerkstelling laat zich raden. In de verwerkende nijverheid schrapten bedrijven jobs aan het snelste tempo sinds begin 2013, terwijl de toename in de dienstensector de traagste was sinds 2016. Die laatste ontwikkeling houden we nauwlettend in de gaten. Als de zwakke internationale sector de binnenlandse consumenten treft, kan de huidige groeivertraging/stilstand omslaan in recessie.

Behalve op sectorniveau, is er ook een opvallend verschil op nationaal gebied. Frankrijk verraste zowaar in positieve zin, terwijl Duitsland opnieuw achterop hinkt. De Franse PMI steeg van 50.9 tot 52.6. De verbetering was zichtbaar in de maak- (50.5 van 50.1) en dienstensectoren (52.9 van 51.1). De Franse orderboekjes lopen in tegenstelling tot de Duitse opnieuw vol. In Duitsland zegt de optimist dat het verval in de verwerkende nijverheid afneemt, maar ziet de realist tekenen van achteruitgang in de dienstensector. De algemene tewerkstellingscomponent viel voor het eerst in zes jaar tijd onder de 50-grens. De Duitse economie zal net als in het tweede kwartaal nipt krimpen en in het laatste kwartaal waarschijnlijk hoogstens stagneren.

We staan duidelijk voor een cruciaal kwartaal. We hoopten dat het brexitoptimisme sinds het midden van de voorbije maand al iets meer in de cijfers zou doorsijpelen. We bergen die hoop/verwachting nog niet op. Bovendien werken de VS en China richting een officieel deelakkoord op handelsgebied tegen midden november. Dan ontmoeten Amerikaans president Trump en Chinees president Xi Jingping elkaar aan de zijlijn van de APEC-top in Chili. Reden genoeg voor de toonaangevende Amerikaanse S&P 500 beursindex om een nieuwe recordkoers te zetten. De (rente)markten geven de economie voorlopig ook opnieuw het voordeel van de twijfel. Europese rentes overwonnen eerste technische barrières en lieten de dieptepunten van augustus achter zich.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

Europese 10-jaarswaprente: rentemarkt geeft economie het voordeel van de twijfel

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

Faites confiance à la tendance

Faites confiance à la tendance

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.