Riksbank blijft bij renteverhoging in december

Marktrapport

Maar liefst vijf centrale banken buigen zich vandaag over het monetaire beleid. Beschouwingen over Turkije of Oekraïne zullen we gemakkelijkshalve achterwege laten. De laatste ECB-vergadering van voorzitter Draghi is eerder symbolisch na de versoepelingsmaatregelen van vorige maand. Blijven over: Zweden en Noorwegen. De Scandinavische buren zijn beiden, ieder weliswaar aan zijn eigen tempo, bezig met een normalisatie van het beleid. De hamvraag luidde of ze die bijstelden tegen de achtergrond van de globale groeivertraging…

De Zweedse Riksbank was eerst aan zet. Eind vorig jaar verhoogde ze de beleidsrente een eerste keer van -0.50% tot -0.25%. Tot op heden blijft de rente op dat niveau, maar daar komt in december normaal verandering in. De centrale bank geeft toe dat de groei na twee uitzonderlijke jaren vertraagt richting normale niveaus en dat de inflatie zich beneden, maar kortbij de 2%-doelstelling begeeft. De globale handelsspanningen en de afwikkeling van brexit behoren nog steeds tot de neerwaartse risico’s, maar mogen de lang voorziene renteverhoging niet in de weg staan. Met die boodschap pakte de Riksbank de markten tegenvoets. In het verleden was de Zweedse centrale bank niet de meest trouwe partner. Wie munt wou slaan uit de vooropgestelde Zweedse beleidsintenties, kwam vaak bedrogen uit. De markt verwachtte dat gouverneur Ingves en co zich opnieuw in het zog van de groten der aarde (ECB, Fed) zouden plaatsen door de normalisatie uit te stellen. Niet dus. De Riksbank zou de Riksbank niet zijn zonder “soft” accent. Van de geplande renteverhoging in 2021 is geen sprake meer. Ze wordt vervangen door een pauze in de (korte) rentecyclus. De volgende actie (na december) kan zowel een renteverhoging als – verlaging zijn. De Zweedse kroon spint garen omwille van het vooruitzicht op korte termijn rentesteun. EUR/SEK daalt van 10.74 richting 10.66. Voor een volgehouden herstel van de kroon kijken we vooral in de richting van een positiever globaal (risico)klimaat. Een eerste stap in de goede richting is dat een ‘no-deal brexit’ vanuit marktperspectief van de baan is.

De Noorse centrale bank hield de beleidsrente onveranderd, op 1.5%. De Norges Bank startte ook eind vorig jaar met de beleidsnormalisatie, maar ging meer orthodox te werk dan de Riksbank. De focus lag op de sterke binnenlandse economie i.p.v. de toenemende externe risico’s, getuige de vier renteverhogingen die ze sindsdien doorvoerde. Op de tussentijdse vergadering van vandaag toetste de Norges Bank vooral het vooropgezette kader uit september af. Dat blijft overeind. Gouverneur Olsen zei toen dat de beleidsrente in de voorziene toekomst onveranderd zou blijven. Net als de Riksbank, wijzen ze in Noorwegen op de neerwaartse risico’s die de internationale context creëert. In tegenstelling tot de buren is er wel een uitdrukkelijke vermelding voor de zwakke, en zwakker dan verwachte, munt. De Noorse kroon zorgt op die manier voor opwaartse inflatierisico’s. Voorlopig zijn we nog niet op het punt gekomen waar de zwakkere munt tot een snellere opwaartse rentecyclus leidt. Dat was de voorbije jaren in Tsjechië bijvoorbeeld het geval. De Noorse kroon wint marginaal terrein. De vermelding van de zwakke munt is de markt niet ontgaan. Voor ommekeer in de historisch zwakke kroon, kijken we net als voor de Stockie naar de globale context.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EUR/NOK: Norges bank neemt akte van zwakke kroon

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Coronacrisis werpt lange schaduw over kredietverlening

Coronacrisis werpt lange schaduw over kredietverlening

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

The trend is your friend

The trend is your friend
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.