China en de VS leggen (tijdelijk) de wapens neer

Marktrapport

De Verenigde Staten en China zetten dit weekend een stap in de goede richting om de woedende handelsoorlog tot een goed einde te brengen. Beide partijen stemden in tot een 90 dagen durende staakt-het-vuren en starten met een nieuwe ronde onderhandelingen. Goed nieuws voor de financiële markten, die moed putten uit deze tijdelijke wapenstilstand. De start van een eindejaarsrally?

De G20 top in Buenos Aires stond zoals verwacht geheel in het teken van de ‘dinner date’ tussen Amerikaans president Trump en zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping. De sappige Argentijnse steak viel blijkbaar in de smaak, want beide heren zetten de handelsoorlog even op pauze. Trump beloofde daarbij om de geplande tariefverhoging van 10% tot 25% op $200 miljard aan Chinese import, die op 1 januari 2019 van kracht zou gaan, minstens uit te stellen. China belooft om meer landbouw-, energie-, industriële en andere producten in te voeren uit de VS. De importheffing op Amerikaanse voertuigen, die sinds het begin van de handelsoorlog toenam van 15% tot 40% worden, volgens Trump, verlaagd en gaan uiteindelijk verdwijnen. Ondertussen starten handelsvertegenwoordigers van beide landen doorgedreven onderhandelingen op. De VS ambieert een doorbraak in gevoelige thema’s zoals gedwongen overdracht van technologie, bescherming van intellectuele eigendom en niet-tarifaire handelsbelemmeringen. Als Trump op 1 maart 2019 niet tevreden is met de geleverde inspanningen, haalt hij zijn vinger van de pauzeknop en gaat de tariefverhoging tot 25% alsnog van start.

Zoals het ijdele wereldleiders betaamt, claimden beide partijen achteraf de overwinning. Volgens de VS heeft Trump’s harde onderhandelingstechniek geleid tot Chinese bereidwilligheid in belangrijke handelsdossiers en de belofte om de import van Amerikaanse goederen significant te verhogen. Chinese vertegenwoordigers vernoemden die belofte, en de belofte om de invoertarieven op Amerikaanse voertuigen te verlagen, evenwel niet. De afwending van de tariefverhoging tot 25% kwam logischerwijs wel uitvoerig aan bod in de Chinese media. Die ‘overwinning’ is belangrijk om de reeds tanende Chinese economie wat ademruimte te gunnen. We blijven dus voorzichtig om dit akkoord een kantelmoment te noemen. China heeft wel vaker de gewoonte om via allerlei achterpoortjes gemaakte beloftes te omzeilen, terwijl het niet de eerste keer zou zijn dat de Amerikaanse president een U-bocht maakt.

De financiële markten veren op na deze stap in de goede richting. Afgelopen week zorgde Fed voorzitter Powell al voor een positieve injectie in het risicosentiment door de beleidsrente dichtbij neutraal te noemen. Nu de handelsoorlog tussen de VS en China on hold staat, krijgen aandelenbeurzen wereldwijd opnieuw de wind van achter. Aandelen in de auto-industrie spannen daarbij de kroon. In dit positief risico-klimaat geeft de Amerikaanse dollar haar winsten van vrijdag terug op. De Amerikaanse 10-jaarsrente testte afgelopen vrijdag de 3% steunzone, maar de staakt-het-vuren jaagt de rente vanochtend opnieuw de hoogte in.

 

Figuur - Amerikaanse 10-jaarsrente veert terug op na wapenstilstand tussen de VS en China

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.