Optimisme ruilt voor realisme

Marktrapport

President Trump bewierookte afgelopen vrijdag de “zeer goede” handelsbesprekingen met China. In het VK had Iers premier Varadkar het over een “constructief en veelbelovend” brexitoverleg met zijn Britse evenknie Johnson. Het Sino-Amerikaans handelsconflict en brexit zijn de twee belangrijkste gitzwarte donderwolken die een schaduw over de globale economie werpen. De markt verwelkomde de positieve ondertoon met open armen: beurzen, rentes van veilig geachte staatsobligaties, de euro en het pond vonden vlot de weg hoger. Dat is voor een deel terecht want er is wel degelijk belangrijke vooruitgang geboekt, zowel in het handelsconflict als in brexit. Toch losten de concrete daden bij die constructieve woorden de verwachtingen niet (volledig) in. Voorzichtigheid blijft geboden.

De handelsbesprekingen in Washington mondden uit in de uiteenzetting van de algemene krijtlijnen. Of zoals Trump dat aankondigde: fase 1 van een gedeeltelijk akkoord. In dat gedeeltelijk akkoord gaan beide partijen wel de écht heikele punten, waaronder het dossier lopende tegen Huawei en de concrete bescherming van intellectuele eigendom, uit de weg. Die worden in een later stadium aangepakt. In het nog op papier te zetten partieel akkoord, verbindt China zich ertoe om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Het neemt ook verdere maatregelen om haar markt open te zetten voor het buitenland. Beiden zouden ook tot een vergelijk gekomen zijn over de (yuan)wisselkoers maar ook dat blijft vaag. In ruil gaat de VS niet door met de geplande tariefverhoging (van 25% tot 30%) op $250 mld. aan Chinese goederen. Die zou normaal gezien morgen in werking treden. De bijkomende tarieven gepland op 15 december gaan tot nader bericht wel door. De beweging op de Amerikaanse beurzen bij de bekendmaking van het akkoord was tekenend: de dagswinsten werden met een klein procent getrimd. Amerikaanse rentes vielen terug van de intraday-toppen. Het (vaag) akkoord is een stap in de goede richting, maar men is zich bewust van de belangrijke hordes op de weg naar een allesomvattende deal die het handelsconflict ten grave draagt. Europese markten, tijdens Trump’s aankondiging al gesloten, haalt vandaag de schade in. Europese beleggers verwerken bovendien een bijkomende teleurstelling.

Brexitrealisme
Zowel Varadkar als Johnson zagen vrijdag een mogelijke uitweg uit het brexitmoeras en het Ierse grensprobleem in het bijzonder. Na de onderhandelingen dit weekend ruilde het initieel brexitoptimisme echter snel voor realisme. PM Johnson’s voorstel ter vervanging van het Ierse vangnet stuit op Europees weerstand: te weinig details, te complex en het risico op economische fraude te groot. Het is illustratief voor de grote spreidstand die er tussen beide partijen op vandaag heerst. Nochtans dringt de tijd: Johnson heeft tot de EU-top (donderdag en vrijdag) voor een akkoord met Europa. Zoniet dreigt een uitstel – ons voorkeursscenario maar hetwelk de premier tot op vandaag uitsluit – of een chaotisch vertrek uit de EU. Wellicht valt er naar goede Europese gewoonte pas te elfder ure iets uit de bus. Een aangehouden herstel in het pond, dat de afgelopen dagen bijna drie ‘big figures’ aansterkte (EUR/GBP van 0.90 tot de lage 0.87), is in die omstandigheden allerminst evident. De munt schuift vandaag al opnieuw in de richting van EUR/GBP 0.88 (eerste weerstand).
 

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Coronacrisis werpt lange schaduw over kredietverlening

Coronacrisis werpt lange schaduw over kredietverlening

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

The trend is your friend

The trend is your friend
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.