Autosector: van boosdoener tot reddende engel?

Marktrapport

We beleven momenteel volop een rondje verlagen in de groeivooruitzichten. Internationale en nationale instellingen verdringen elkaar om hun nieuwe voorspellingen in de markt te zetten. Weinig opbeurend nieuws. Als motivatie voor de verslechtering wordt unaniem gewezen op de usual suspects, in het bijzonder de brexit en de handelsoorlog. Vooral de blijvende verzwakking in vele sentimentsfactoren weegt op de voorspellingen. Als we kijken naar de grote boosdoeners bij de verschillende economische activiteiten, zien we vooral dat de industrie verantwoordelijk is voor de economische afkoeling. Binnen de industrie speelt de autosector een cruciale rol.

De autosector staat momenteel voor vele uitdagingen. De sector ondervindt niet enkel een negatieve aanbodschok, maar ook een negatieve vraagschok. In tijden van grotere economische onzekerheid stellen consumenten immers hun grote uitgaven uit. De aankoop van een wagen behoort daar uiteraard toe. Bovendien twijfelt de consument momenteel bij zijn aankoop door de snel wijzigende, maar vaak onzekere regelgeving rond de milieunormen voor nieuwe wagens. Ook aan de aanbodzijde spelen die wijzigende milieunormen. Vooral de Duitse auto-industrie worstelt met de ecologische transitie. Daarbovenop komt de vertraging in de wereldeconomie en vooral de handelsspanningen. Beleidsbeslissingen in China, zowel rond handel als rond de vergroening van het Chinese wagenpark, beïnvloeden rechtstreeks de Europese autoproducenten. Op die manier heeft de Europese autoproductie een grote verantwoordelijkheid in de verzwakking van de industriële productie. De zwakke prestaties van de autosector hebben helaas grote implicaties voor vele andere sectoren doordat de autosector sterk geïntegreerd is met verschillende sectoren, bovenop de sterke internationale verstrengeling.

De verdere evoluties in de Europese autosector zullen daarom essentieel zijn voor de verdere macro-economische prestaties. Een herstel na de huidige economische verzwakking zal, zowel naar timing als naar omvang, afhankelijk zijn van de evoluties in de autosector. Alle ogen moeten dus gericht zijn op deze sector. Bijvoorbeeld de recente Duitse regeringsbeslissing om een klimaatplan te lanceren is belangrijk voor de sector. Een substantieel deel van het plan bestaat uit een subsidiëring van de ecologische transitie in de autosector. Dit kan een positieve stimulans bieden aan de sector. Meer nog, het is duidelijk dat de Duitse autosector wacht op een publieke ondersteuning, naast meer zekerheid rond effectieve normering, vooraleer de ecologische transitie daadwerkelijk wordt ingezet.

De recente evoluties geven aan dat macro-economische evoluties vaak te herleiden zijn tot meer micro-economische uitdagingen. Een specifieke sector, weliswaar een spin in het net van de Europese economie, draagt vandaag een enorme verantwoordelijkheid voor onze ganse welvaart.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist
 

Productie van motorvoertuigen, 3-maandelijks voortschrijdend gemiddelde, index. Bron: Eurostat: Duitse industrie meest onder druk.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.