BoE ook op weg naar versoepeling …

Marktrapport

De bewegingen in het pond werden recent vooral bepaald door de capriolen in de brexitsaga, al blijft het moeilijk te schatten waar dit proces gaat landen en wat de gevolgen zijn voor de Britse economie en het pond. Britse data en het beleid van de Bank of England (BoE) waren meestal van secundair belang voor het pond. Het beeld is op dat vlak alvast veranderd.

Sinds het referendum in 2016 hangt brexit als een schaduw boven de Britse economie. Toch hield die tot begin dit jaar goed stand. In Q1 groeide het VK zelfs met 0.6%, al was dit positief vertekend omdat bedrijven voorraden opbouwden in de aanloop naar de (niet gehaalde) brexitdeadline van 31 maart. Q2 toonde een krimp met 0.2%, deels door het afbouwen van die ‘brexitvoorraden’. Er was dus een goede uitleg voor de krimp. Toch was er onderliggend al meer aan de hand. De Britse PMI’s uit de verwerkende nijverheid en de bouw noteren al sinds mei beneden 50, de grens tussen groei en contractie. De Britten konden zich wel optrekken aan de dienstensector. De tewerkstelling blijft groeien en de consument genoot van een reële inkomensgroei (lonen stijgen sneller dan inflatie). Dit positief verhaal liet de BoE toe om een beetje rond de hete brij van brexit te wandelen. Ten tijde van het referendum kregen Carney en Co het verwijt dat ze te negatief waren over brexit. Nu volgt/volgde de BoE een andere tactiek. Ze ging uit van een ordelijke brexit. In dat geval zou de rente op termijn lichtjes worden verhoogd. De markt wilde ook wel weten wat de BoE zou doen bij een niet-ordelijke brexit, maar daarover bleven Carney en Co vaag.

De recente ontwikkelen dwingen de BoE echter om kleur te bekennen. In september wees de BoE op de negatieve impact van de aanhoudende (brexit)onzekerheid. BoE raadslid Saunders, nochtans geen monetaire duif, was nog duidelijker. Zelfs bij een ordelijke brexit blijft er veel onzekerheid en moet de BoE mogelijk ook de rente verlagen. Voor wie nog twijfelde, brachten de PMI’s eerder deze week duidelijkheid. Na de verwerkende nijverheid en de bouw, dook ook de diensten-PMI onder 50. De BoE mag haar denkoefening over hogere rentes opbergen. Ze kan zich aansluiten bij andere centrale banken en zichzelf en de markt voorbereiden op een versoepeling. De markt had die conclusie al veel langer getrokken. Weinig kans op rentesteun dus, ook voor het pond. Wij zien hierin ook een aanwijzing dat, als het er echt op aankomt, de BoE kiest voor groei, eerder dan voor inflatiebestrijding.

Even terug naar het pond en de laatste brexitontwikkelingen. De regering Johnson en de EU bakkeleien ondertussen over een nieuw voorstel van Johnson. Het moet de Ierse backstop afzwakken/beter verteerbaar maken voor de Britten, in casu de Britse conservatieven. Johnson lijkt zijn partij alvast terug meer op één lijn te krijgen achter dit voorstel. De EU is er minder mee opgezet, maar slaat de deur (nog?) niet formeel toe. Ook de EU wil brexit wel echt van de baan.

In de aanloop naar de EU top van 17/18 oktober kan nog veel gebeuren. Toch nemen we het risico om twee politieke opties te weerhouden. Ofwel komt er toch een (vaag?) compromis. Met brexit dan even van de baan kan het pond wat verder herstellen. In geval van geen akkoord kunnen er verkiezingen komen. De uitkomst daarvan is onzeker, maar Johnson kan de kiezer dan vertellen dat het uitstel er kwam omdat de EU niet toegaf op zijn harder, standvastig voorstel. Bovendien kunnen de conservatieven zich blijkbaar wat hergroeperen achter het nieuwe voorstel van Johnson. Zo’n verkiezing is niet a priori gewonnen, maar onder meer het verhaal van Labour is niet echt veel wervelender. In dat scenario draait de brexitcarrousel nog een nieuw rondje met Johnson nog steeds in de regie. Voor het pond betekent dat waarschijnlijk meer van hetzelfde. Nerveus wachten op…de volgende deadline.
 

Figuur - EUR/GBP: pond (weer even?) in rustiger vaarwater

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.