Politiek en economisch Amerika in de kijker

Marktrapport

De globale economie bevindt zich al een tijdje in een laat-cyclische fase. De omslag anticiperen is op dit moment zowat de belangrijkste taak van menig analist. Het is begrijpelijk dat de markten om die reden bijzondere aandacht hebben voor allerlei vertrouwens- en activiteitsindicatoren die de economische omgeving duiden. De kalender licht deze week alvast een nieuw tipje van de sluier op.

De overgang van het derde naar het vierde kwartaal breekt allicht weinig potten. Vanmorgen publiceerde China de toonaangevende PMI’s voor de maand september. Ze peilen naar het vertrouwen onder de aankoopdirecteurs. Het goede nieuws is dat het bedrijfsvertrouwen in de ‘vooroplopende’ verwerkende nijverheid niet langer daalt (49.8 vs. 49.5 in augustus). Minder positief is dat de Chinese maakindustrie zich wel nog steeds in contractiegebied (PMI < 50) bevindt.

Morgen komt de VS te beurt met het gelijkaardige ISM-bedrijfsvertrouwen. De deelreeks voor de verwerkende nijverheid belandde vorige maand beneden de 50-grens (49.1) en dat wekte heel wat animo in de financiële media op. Beleggers rekenen voor september op een licht herstel tot 50.1. Donderdag krijgen we zicht op de toestand in de binnenlandse dienstensector, tot nog toe de sterkhouder van de Amerikaanse economie. In de eurozone toont die al tekenen van ‘besmetting’ door de maakindustrie. De markt houdt voorlopig nog geen rekening met dergelijk scenario voor de VS: de consensuslat ligt op een solide 55.0. De lakmoesproef voor de Amerikaanse economie volgt vrijdag met het arbeidsmarktrapport. De afgelopen maanden viel de jobcreatie onder het gemiddelde (+- 200k) uit. De markten verwachten voor september niet anders (145k). De lonen dikken waarschijnlijk aan met 3.2% j/j. Dat is meer dan de inflatie en in theorie dus positief voor de Amerikaanse consument.

Ook politiek Amerika laat meer dan ooit sporen na op de economie. We denken hierbij in eerste instantie aan het Amerikaans-Chinees handelsconflict. Afgelopen vrijdag lekte een rapport waarin de VS onder meer zou overwegen om China van de Amerikaanse beurzen te weren. Een Amerikaanse verantwoordelijke voor de schatkist ontkende het bericht later, maar waar rook is … Ook het jarenlange dispuut tussen de VS en Europa i.h.k.v. vermeende staatsteun aan Airbus staat deze week opnieuw op de radar. De Wereldhandelsorganisatie (WHO) velt daaromtrent vandaag waarschijnlijk haar oordeel. Ongeacht de uitkomst, het doet allicht weinig goed aan de onderlinge (handels)relaties. Daarnaast is de presidentiële afzettingsprocedure nog steeds hangende. Het hoeft geen betoog dat al die politieke onzekerheid (nu al) weegt op het sentiment en economisch klimaat. We volgen de ontwikkelingen van dichtbij op.

De relatief drukke week met een vrij kalme start vandaag houdt beleggers wellicht eerder afzijdig. De rentes zijn momenteel lichtjes opwaarts georiënteerd, de Europese beurzen noteren quasi onveranderd. Ook op de wisselmarkt wachten investeerders economische (en eventueel politieke) duidelijkheid af. EUR/USD bevindt zich rond het jaardieptepunt. We zien voorlopig weinig redenen om tegen de neerwaartse trend in te roeien. Als de Amerikaanse cijfers later deze week geen negatieve verrassing opleveren, is de weg naar het zuiden die van de minste weerstand. We markeren in dat geval de steunzone tussen 1.0778 en 1.0821.
 

EUR/USD: als Amerikaanse data niet teleurstellen, blijft de weg naar het zuiden die van de minste weerstand.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Markten kijken door verouderde PMI’s

Markten kijken door verouderde PMI’s

Turkse centrale bank zet belangrijke stap

Turkse centrale bank zet belangrijke stap
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.