Nieuw Grieks drama in de maak?

Marktrapport

De Griekse economie beleeft momenteel een wonderbaarlijk herstel. Niemand had dit enkele jaren geleden verwacht. De vorige Griekse regering, een coalitie tussen de radicaal-linkse partij Syriza en de rechts-populistische partij Onafhankelijke Grieken, onder leiding van de premier Alexis Tsipras, bouwde tegen alle verwachtingen in een verstandshuwelijk op met de Europese instellingen. Daardoor werd Europa tegelijk vriend en vijand. Als vriend behoedden Europese fondsen Griekenland voor een faillissement, maar tegelijk gold Brussel – zoals zo vaak – als de boosdoener voor alle pijnlijke hervormingen en besparingen. Het palmares van de regering Tsipras is indrukwekkend. Nooit eerder werden in Griekenland dergelijke draconische maatregelen doorgevoerd. Het water stond hen dan ook aan de lippen. Maar het hele proces is een calvarietocht geweest om nooit nog te herhalen.

Niet verwonderlijk sneuvelde Tsipras bij de recente parlementsverkiezingen. Hij werd opzij geschoven door een rechts-conservatieve coalitie onder leiding van Kyriakos Mitsotakis. De nieuwe premier wil het hervormingsprogramma van zijn voorganger verderzetten, liefst nog wat meer en sneller. De nieuwe regering zit echter niet meer gevangen in een strak Europees keurslijf. De bijkomende hervormingen zijn dus een vrije keuze van de Griekse regering, die hiermee hoopt de structurele problemen uit het verleden definitief van zich af te schudden. Vanuit economisch standpunt is deze beleidskeuze goed nieuws. Gesteund door de lage rentes en de blijvende Europese financiële steun is dit het uitgelezen moment om de Griekse economie verder te hervormen en fundamenteel te versterken.

Enkele cijfers tonen aan dat het hervormingspad vruchten afwerpt, maar de uitdagingen blijven groot. De Griekse werkloosheidsgraad bereikte een piek van 27,7% in maart 2015, maar daalde intussen tot 18%. Na jaren van inkrimping groeide de Griekse economie in 2017 (1,5%) en 2018 (1,9%) opnieuw, weliswaar bescheiden. Maar de vraag is hoe lang de Griekse bevolking in dit verhaal zal meegaan. Stakingen en betogingen beheersen opnieuw het Griekse straatbeeld. Bovendien moeten ook de financiële markten geduld blijven tonen. De Griekse langetermijnrente volgde dan wel de internationale neerwaartse trend, maar iedereen beseft dat de huidige 10-jaarse overheidsobligatierente van 1,35% absoluut niet het risicoprofiel van het land weerspiegelt.

Een aantal structurele zwakten in de Griekse economie zijn zorgwekkend. Om te beginnen is de hervormingsagenda niet afgewerkt, en de vraag is of afwerking zonder Europese druk mogelijk zal zijn. De publieke schuldgraad blijft torenhoog, terwijl de Griekse bankensector bijzonder zwakke balansen heeft. Het zwakke financiële systeem en de onzekere toekomst zorgen ervoor dat de kredietverlening door Griekse banken nog steeds krimpt, terwijl de aandeel van niet-performante leningen hoog blijft (zie figuur). Bijkomende belastingen zijn gebaseerd op een te beperkte belastingbasis. Besparingen zijn vaak ad hoc doorgevoerd en reduceren het groeipotentieel. Griekenland beschermt zich momenteel ook nog altijd artificieel door kapitaalcontroles en liquiditeitsvoorzieningen. Bovendien blijft de Griekse competitiviteit zwak. Pijnlijk is uiteraard dat de succesvolle Griekse toerismesector nu ook nog eens wordt getroffen door het faillissement van de Thomas Cook Group.

Griekenland blijft dus een explosieve cocktail. De recente successen zijn niet structureel en kunnen snel worden omgekeerd. De risico’s zijn kleiner dan tijdens de financiële crisis en de Europese schuldencrisis dankzij de doorgevoerde hervormingen. Maar fundamenteel blijft de Griekse odyssee nog altijd een Trojaans paard in de Europese stal.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist
 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.