Powell is ‘softer’ geworden, zegt de markt…

Marktrapport

De markt positioneerde zich recent voor een voorzichtiger Amerikaanse rentepad in 2019 en zocht gisteren in een toespraak van Fed-voorzitter Powell naar extra bewijs. De marktreactie achteraf suggereert dat de kans op een veel softere Fed inderdaad aanzienlijk is toegenomen. Dit verdient nuancering. Eerst de context. De toespraak van Powell ging in de eerste plaats over financiële stabiliteit. Toch vond hij het ook nodig om een korte monetaire update te geven. En dat was niet zonder reden…

Recent was er veel discussie/onzekerheid over of de Fed niet te fors van stapel loopt met haar normalisatiebeleid. Voor december is er weinig discussie. De vierde renteverhoging van 2018, tot 2.25%-2.50% zal een feit zijn. Logisch, gezien de Fed haar inflatie- en maximale tewerkstelling doelstellingen bereikt heeft. Binnen de Fed zijn er altijd verschillende meningen. In oktober gaf voorzitter Powell nog aan dat de economie sterk blijft en dat de Fed haar politiek van geleidelijke renteverhogingen kon voortzetten. Last but not least, sommige gouverneurs gaven ook aan dat rente misschien verhoogd kon worden boven de neutrale rente. Dat is de rente waarbij de economie niet wordt gestimuleerd of afgeremd. Die ‘neutrale rente’ is een ‘vaststaand’ gegeven. De verschillende Fed-gouverneurs schatten ze in tussen 2.5% en 3.5%. Afgerond 3% dus. In september suggereerde de mediaan van rentevoorspellingen 3 extra renteverhogingen in 2019 tot 3-3.25% met nog een laatste verhoging in 2020. Dat baarde de markt recent zorgen, zeker als de kans bestond dat de rente nog hoger kon worden optrokken. Gisteren zei de Fed-voorzitter dat de rente nog juist beneden het neutrale niveau was. In de korte appreciatie die hij gaf zei hij ook dat de Fed zich bewust is van de gevolgen van haar beleid en van de risico’s waarmee de economie kan worden geconfronteerd. Die analyse (en vooral de softere toon) was voldoende om de markt gerust te stellen. De korte rentes en de dollar daalden. De beurzen veerden op. De markt concludeerde dat de Fed het beleid niet nodeloos zou verstrakken en de economie voldoende ademruimte zou laten.

De marktreactie gisteren is begrijpelijk. Toch hebben we bedenkingen. De vaststelling van Powell dat de rente zich juist onder de neutrale zone bevindt, is een vaststelling die je ook in september al kon maken. Ondertussen is de markt wel al zeer ver van de Fed-verwachtingen weggelopen. De markt verdisconteert nog slechts één renteverhoging volgend jaar. De Fed is duidelijk op het punt aangekomen dat ze meer data-afhankelijk wordt. Ze moet zich op dit punt in de economische cyclus ook niet te ver vooruit meer engageren. Vraag is echter of die data zo snel gaan verslechteren dat de Fed haar rentepad voor volgend jaar neerwaarts moet bijstellen. Voorlopig zien we daarvoor weinig reden in de data. Mogelijk zijn de markten nu stilaan op het punt gekomen waar ze er iets te gerust in zijn dat de Fed (en andere centrale banken) niet anders kunnen dan steun te blijven geven aan de markten en aan de economie. Als de Amerikaanse cijfers blijven wat ze recent waren, is het risico dat de markt na de Fed-vergadering van 19 december opnieuw haar verwachtingen moet bijstellen. Dit zou, in markttermen gesproken, mogelijk niet voor een rustige kerst zorgen. Het huidig marktsentiment omtrent een ‘softere’ Fed neemt op korte termijn de dollar wat wind uit de zeilen. Gezien de verwachtingen in de USD rentemarkt al zo laag liggen, blijven we wel voorzichtig om nu al een substantieel verdere USD daling te voorspellen. Als de markt op haar stappen moet terugkomen, zal dat in principe de dollar minstens relatief sterk houden.
 

Figuur - USD (handelsgewogen): USD stijging voorlopig gestopt omwille van ‘softe’ commentaren van Powell

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.