Zwakke PMI’s zetten meteen de toon

Marktrapport

De ECB- en Fed-beleidsvergaderingen zijn achter de rug. Vooral in Europa liggen de krijtlijnen voor het monetaire beleid weer een tijd vast. In de VS blijft twijfel over de nood aan extra renteverlagingen. De belangrijkste naald in het kompas van de centrale bankiers worden de economische cijfers. Vandaag trapten de PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren uit de euro zone af. De enquête bij aankoopdirecteurs geeft de meest tijdige indicatie over de economische activiteit in de EMU. De 1e signalen tonen geen tekenen van beterschap in september. In tegendeel…

Frankrijk en Duitsland zetten meteen de toon. De PMI’s daalden in beide landen, zowel voor de verwerkende nijverheid als voor de dienstensector. De markt verwachtte een voortzetting van het status quo tijdens de zomermaanden. We besteden extra aandacht aan de Duitse cijfers. De Duitse economie tekende in het tweede kwartaal al een negatief groeicijfer op en na vandaag is de technische recessie, twee opeenvolgende negatieve kwartalen, een zekerheid. De PMI voor de verwerkende nijverheid, de exportgerichte sector die het hardst getroffen wordt door de onzekere globale context (brexit, handelsconflict, auto-industrie), zakt van 43.5 tot 41.4, ver beneden het 50-niveau dat groei van krimp in de sector onderscheidt. De PMI bevindt zich op het laagste niveau sinds het midden van 2009! Details tonen dat nieuwe orders, een vooroplopende indicator, aan het snelste tempo zakken in meer dan 7 jaar. Bedrijven stellen investeringen uit en hebben geen achterstand meer bij het uitvoeren van bestellingen. Ze werken ze zelfs sneller af dan het tempo waaraan nieuwe opdrachten binnenkomen. Dat weerspiegelt zich ook in de subcomponenten omtrent tewerkstelling. Er verdwijnen jobs in de verwerkende sector aan het snelste tempo sinds begin 2010.

De binnenlandse dienstensector hield de overkoepelende, samengestelde, Duitse PMI tot voor deze maand boven het 50-niveau. Dat is niet langer het geval (49.1). De PMI voor de dienstensector daalt van 54.8 tot 52.5. Voor het eerst in meer dan 4 jaar zakt de nieuwe orders component voor de sector onder 50 en stagneert de tewerkstellingsgroei. De besmetting van de verwerkende nijverheid naar de dienstensector is een slecht voorteken. Volgens het PMI-instituut hypothekeren de cijfers van september zelfs al het 4e kwartaal!

De PMI’s voor de euro zone tonen eenzelfde onderliggend beeld. Voor de verwerkende nijverheid gaat het van kwaad naar erger (45.6 van 47) terwijl de dienstensector het lastiger krijgt (52 van 53.5). De overkoepelende PMI (50.4) houdt nog net het hoofd boven water. De PMI’s van het 3e kwartaal suggereren een groeitempo van slechts 0.1% kw/kw en vormen een zwakke basis voor het laatste kwartaal.

De markt reageert nogal fors op de cijfers. De voorbije weken was de panieksfeer van augustus langzaam weggeëbd. De Europese rentes dalen tot 8 basispunten, met een vlakkere curve tot gevolg. De euro krijgt het lastig en handelt opnieuw onder de 1.10 barrière. Vanuit technisch oogpunt houdt het kanaal tussen grosso modo 1.0920 en 1.1110 stand. De beurzen verteren de cijfers ook slecht. Ze verliezen tot 1%. De Duitse Dax (-1.5%) is niet verwonderlijk de slechtste leerling van de klas…

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EUR/USD vat opnieuw post onder 1.10 na bijzonder zwakke Europese PMI bedrijfsvertrouwensindicatoren

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.