Kroon profiteert niet van ‘Norges’ renteverhoging

Marktrapport

Gisteren beslisten vier centrale banken over hun beleid. Drie hielden de rente onveranderd: De Bank of England, de Zwitserse centrale bank en de Bank of Japan. De Bank of England worstelt nog steeds met de onzekerheid over Brexit en kan geen duidelijkheid scheppen over hoe ze zal reageren in geval van een chaotische Brexit. De Zwitserse centrale bank en de Bank of Japan zitten in hetzelfde schuitje. Zij staan onder druk om het beleid verder te versoepelen, vooral om een ongewenste versteviging van hun munt tegen te gaan. Beide zijn echter al heel ver gegaan in hun onconventioneel beleid. Hun monetaire ‘tool-kit’ is stilaan opgebruikt. Ze ‘dreigen’ wel met verdere versoepeling, maar houden hun ‘laatste troef’ voorlopig nog achter. De Noorse centrale bank is de vreemde eend in de bijt. Daar gaan we wat dieper op in.

De Norges Bank (NB) verhoogde de rente met 25 bp tot 1.5%, de vierde verhoging sinds de start van de normalisatiecyclus een jaar geleden. Ze roeit daarmee in tegen de algemene roep om bijkomende monetaire stimulus om te voorkomen dat de gevolgen van het handelsconflict de binnenlandse activiteit aantasten. De markt twijfelde dan ook of de NB deze stap nog zou zetten. De argumentatie van de NB volgt de ‘klassieke’ economische redenering zoals we die niet zo dikwijls meer horen. De economie doet het goed. Een eerder herstel van de activiteit in de oliesector spiegelt nu ook positief af op de binnenlandse groei. De ‘mainland economy’ groeide in het tweede kwartaal een stevige 0.7% Kw/Kw. Dit groeitempo kan uiteraard niet worden aangehouden, maar de economie groeit volgens de NB nog steeds boven de trend. De algemene inflatie koelde door lagere energieprijzen af tot 1.6%, maar de kerninflatie (zonder belastingwijzigingen en energie) haalt met 2.1% wel de 2.0% doelstelling. Vandaar een logisch terugschroeven van het soepele monetaire beleid. In tegenstelling tot veel andere centrale banken, vermeldt de NB ook dat de hogere rente helpt om een ongewenste schuldopbouw en inflatie in de huizenprijzen te voorkomen.

De NB blijft voorzichtig optimistisch over de toekomstige groei, maar kan ook niet voorbij aan de internationale context. Iets lagere groei- en inflatievooruitzichten vergeleken met het beleidsrapport van juni, leidden ertoe dat de bank het verwachte pad van de toekomstige beleidsrente neerwaarts bijstelde. Er is nog slechts een marginaal hogere rente nodig is om de inflatie op koers te houden.

Dat laatste is de (wissel)markt niet ontgaan. De Noorse kroon verstevigde heel even op de aankondiging van de renteverhoging maar leverde die winst quasi onmiddellijk in. De markt concludeerde dat de Noorse normalisatiecyclus zo goed als zeker over is. Ondanks de renteverhoging van het voorbije jaar en een solide economische prestatie blijft de kroon dus zwak. De munt blijft ook zwakker dan wat de NB zelf anticipeerde. Ze vermeldt de zwakke kroon zelfs een factor die de inflatie hogere duwt, maar de markt gelooft niet dat dit zwaar genoeg weegt om de rente bijkomend te verhogen. Zoals in het verleden al meermaals bleek, hebben kleinere munten met een relatief beperkte liquiditeit het dikwijls moeilijk in een context van algemene onzekerheid, zelfs met een goed economisch verhaal. Ondanks het historisch zwakke niveau ziet het er dan ook naar uit dat kroon vooral nood heeft een daling van de algemene onzekerheid en/of een onverwachte stijging van de olieprijs.
 

Figuur - EUR/NOK: kroon blijft zwak ondanks bijkomende rentesteun

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.