Verdeeldheid binnen de Fed over toekomst

Marktrapport

De Amerikaanse centrale bank verlaagde haar beleidsrente zoals verwacht voor een tweede vergadering op rij met 25 basispunten, tot 1.75%-2%. Het begeleidend communiqué wijzigde, net als de nieuwe groei- en inflatievooruitzichten, amper. Voorzitter Powell en co merken wel op dat de spreidstand tussen consumptie (sterk) enerzijds en bedrijfsinvesteringen/export (zwak) anderzijds groter wordt.

De opvallendste vaststelling gisteren was de interne verdeeldheid binnen de Fed over de onzekere economische/monetaire toekomst. Een deel van de Fed-gouverneurs houdt vast aan een meer orthodoxe koers en kijkt vooral naar de binnenlandse variabelen. De Amerikaanse groei doet het nog steeds goed en de inflatie bevindt zich rond de 2%-doelstelling. Geen reden dus om het monetaire beleid te versoepelen. Twee van de tien stemgerechtigde gouverneurs stemden dan ook om de rente gisteren ongewijzigd te laten. Een ander kamp binnen de Fed, waaronder voorzitter Powell, predikt al een tijdje de voorzichtigheid en besteedt meer aandacht aan de mogelijke negatieve gevolgen van buitenlandse ontwikkelingen. Beter voorkomen dan genezen. Eén van de tien stemmen ging zelfs naar een renteverlaging met 50 basispunten.

De verdeeldheid maakt de nieuwe renteverwachtingen van de Fed-gouverneurs minder relevant. De mediaanvoorspelling bestaat uit een ongewijzigde beleidsrente tot eind 2020, gevolgd door eenmalige renteverhogingen in 2021 en 2022. De theoretische mediaan – in het verleden gebruikt als indicatie voor het Fed-beleid – wordt in 2019 maar door 5 van de 17, en in 2020 slechts door 2(!) van de 17 Fed-gouverneurs naar voren geschoven als meest waarschijnlijke scenario. De grootste minderheid (7/17 in 2019 en 8/17 in 2020) houdt nog steeds rekening met een extra corrigerende renteverlaging in de (nabije) toekomst. We denken dat de zwaargewichten uit Washington (elk jaar stemgerechtigd) die zich rond Fed-voorzitter Powell scharen, tot die laatste groep behoren. Daarom houden we vast aan ons scenario waarin de Fed de beleidsrente in het laatste kwartaal nog één keer verlaagt. Daarna is de “anticiperende” fase voorbij en kan de centrale bank vanaf de zijlijn de economische ontwikkelingen volgen. Om de groep rond Powell en co van gedachte te doen veranderen is waarschijnlijk een spectaculaire verbetering van de (exportgerichte) economische cijfers nodig of een deux ex machina in het Sino-Amerikaanse handelsconflict en/of de brexitonderhandelingen.

De markt hield tot voor kort rekening met een scenario van opeenvolgende renteknippen in september, oktober en december. Dat scenario wordt naar de prullenmand verwezen. De Amerikaanse rentes stegen gisteren na de beleidsbeslissing vooral aan het korte eind van de curve, wat de dollar ondersteunde. De bewegingen bleven echter eerder beperkt en wijzigden het technische beeld op beide markten niet. De kortetermijn Amerikaanse rentemarkt schat de kans op één renteverlaging voor het einde van het jaar nu in op 65% en verwacht ook in 2020 nog minstens 1 rentedaling.

Tot slot geven we nog mee dat de recente spanningen op de Amerikaanse geldmarkt voorlopig zullen worden opgelost met ad-hoc maatregelen. Powell ziet ze los van het monetaire beleid, al komen ze volgende maand wel op tafel. Daarover te gepasten tijde meer.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

Individuele rentevoorspellingen Fed gouverneurs (geel), mediaanvoorspelling (groen) en marktverwachting (zwart)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.