Bouwsector: last man standing

Marktrapport

De internationale conjunctuur zit in woelig vaarwater. Hoofdoorzaak is een drastische sentimentsverslechtering in de industrie, ontstaan door een combinatie van technologische en regelgevende disrupties, evenals van toenemend protectionisme op wereldschaal. Het zwakke sentiment in de industrie leidde uiteindelijk tot een duidelijke verzwakking in de industriële activiteit, met een aanzienlijke krimp in de industriële productie in belangrijke Europese industrielanden, Duitsland op kop. De problemen in de exportgerichte industrie waren lange tijd geïsoleerd van de binnenlandse economische ontwikkelingen. Maar uiteraard beïnvloeden industriële activiteiten de vraag naar diensten, de dynamiek in de arbeidsmarkt en het sentiment in andere sectoren. Lang bleef het sentiment én de economische activiteit in de dienstensector immuun voor de wereldwijde industriële afkoeling, maar sinds kort merken we dat ook dienstensectoren in vele landen geleidelijk schade ondervinden.

Opvallend is de relatieve stabiliteit in de bouwsector, in tegenstelling tot de evoluties in de industrie en de diensten. Traditioneel is de bouwsector heel conjunctuurgevoelig, maar dat blijkt nu minder dan in het verleden het geval te zijn. De bouwsector bevindt zich nog altijd in een herstelfase na de terugval tijdens de financiële crisis. Bovendien kan de sector momenteel duidelijk profiteren van een status van relatief veilige haven, waarbij investeerders op zoek naar positief rendement vandaag een grote honger naar vastgoed vertonen. Dat vertaalt zich in een sterke groei in de constructiesector als geheel, ondanks de algemene economische afkoeling.

Uiteraard speelt bovendien de krapte in de arbeidsmarkt een rol. De groei in de constructiesector wordt enigszins aan banden gelegd door een gebrek aan geschikte arbeidskrachten, maar tegelijk leidt de vraag naar bijkomend vastgoed tot stevig gevulde orderboeken en een gunstige prijsontwikkeling. Op die manier gaat de bouwsector tegen de algemene trend van economische afkoeling in.

De vraag is uiteraard of dit kan blijven duren. De sterke vraag naar vastgoed wordt in toenemende mate ingegeven door speculatieve motieven in plaats van door economische noodzaak. Positieve prijsontwikkelingen in quasi alle Europese residentiële vastgoedmarkten zorgen voor een stabiele vraag. Door de extreem lage rente is niet alleen de financiering van vastgoedprojecten een voordelige zaak, maar zijn er ook weinig rendabele alternatieven met een – althans in de perceptie – zelfde risicograad. Rentestijgingen kunnen dit beeld in de toekomst verstoren, hoewel we geen snelle renteopstoot verwachten. De vraag naar vastgoed vanuit de industrie zal allicht verzwakken, maar zolang kleinhandel en logistiek het relatief goed blijven doen, blijft ook de vraag naar commercieel vastgoed sterk. Commercieel vastgoed is nog meer dan residentieel vastgoed onderhevig aan een regionaal en zelfs lokaal verschillende prijsdynamiek. Algemeen lijkt het er dus op dat de bouwsector nog niet aan het einde van zijn Latijn is. Op wat langere termijn kan een economisch herstel in de Europese economie ook conjunctureel de vraag naar bouwprojecten opnieuw versterken. Met de bouwsector is er ten minste één economische activiteit die tevreden kan terugkijken op het extreem soepele monetaire beleid van de afgelopen jaren.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist
 

EMU-vertrouwen in de bouwsector

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.