Langetermijnperspectief op inflatie en rentes

Marktrapport

Vanuit monetair perspectief is vandaag een van de belangrijkste dagen van 2019. Laat ons op deze dag des oordeels even wat afstand nemen en onze blik op verre horizonten richten. Wat kunnen we verwachten van inflatie en rentes op lange termijn? Die inzichten zijn ook belangrijk om marktreacties op korte termijn beter te begrijpen.

Centrale bankiers bestrijden in de eerste plaats inflatie en desgevallend ook deflatie. Daarnaast kunnen zij ook de economische groei stimuleren. Die laatste doelstelling is voor de ECB statutair ondergeschikt aan de eerste, in tegenstelling tot de Fed. Die opdracht bleek de afgelopen jaren voor de ECB een “mission impossible”. Sinds de financiële crisis bleef de gemiddelde inflatie en economische groei in de eurozone beperkt. Een snelle heropleving in Europa werd doorkruist door de Europese schuldencrisis. De economische prestaties van de eurozone steken daardoor schril af tegen de veel succesvollere Amerikaanse economie.

Toch moeten we in de eerste plaats beseffen dat de inflatie in de eurozone om structurele redenen laag is. Een combinatie van intensieve internationale concurrentie, een vergrijzende bevolking, een traag herstel in de werkgelegenheid en in de loongroei verhinderden de afgelopen jaren dat de kerninflatie sterk uit de startblokken kon schieten. Hoewel een lage inflatie in principe het gevolg kan zijn van een slabakkende economie, spelen vandaag vooral exogene factoren een rol. Dat onderscheid is belangrijk. Bovendien reageert de olieprijs veel minder op geopolitieke conflicten door het flexibel aanbod van schalieolie. De markten verwachten alvast dat de inflatie niet snel zal oplopen. Een expansief monetair beleid, of de verwachting van dergelijk beleid, zorgt er mee voor dat de neerwaartse druk op de langetermijnrentes amper afneemt. In het bijzonder blijven de renteverschillen binnen de eurozone onder druk staan door (hoop op) kwantitatieve versoepeling en de niet-afbouw van de ECB-balans.

Toch impliceert een omgeving van lage inflatie en lage rentes niet automatisch een lage economische groei, of anders gezegd een Japans scenario voor Europa. Integendeel, de huidige inflatie-rentemix biedt een gunstige voedingsbodem voor een gradueel, maar structureel herstel in de Europese economie zodra de internationale stoorzenders (brexit, handelsoorlog…) het sentiment niet langer verstoren. Een traag herstel zal zelf zorgen voor een beperking in de opwaartse druk op de langetermijnrente waardoor de terugkeer naar substantieel hogere rentes nog een tijd op zich zal laten wachten.

Toch zijn rente-opstoten niet uit sluiten, namelijk wanneer markten onverwacht nieuws moeten verteren. Vandaag komt een eerste test: de marktverwachtingen zijn hooggespannen, terwijl het ECB-arsenaal ultiem beperkt is. Op langere termijn moeten we ons afvragen hoe de markten zullen reageren wanneer de enorme schuldenberg van vandaag bepaalde schuldenaars in problemen brengt. De ECB pleit intussen openlijk voor meer budgettaire stimulus, maar dit verschuift uiteraard het risico naar de langere termijn. Of hoe zullen de markten reageren zodra credit ratings van landen en bedrijven worden verlaagd? Risico heeft een prijs, en dat fundamentele principe is vandaag meer dan ooit geschonden. De kans dat we hiervoor ooit de rekening krijgen gepresenteerd is groot. Lower for longer blijft dus het uitgangspunt, maar met aanzienlijk risico op plotse opwaartse bewegingen.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist
 

Inflatieverwachtingen (5j5 forward) in de VS (oranje) en EMU (zwart)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.