2020: jaar van de Europese fiscale revolutie?

Marktrapport

De Duitse en Amerikaanse 10-jaarsrentes stegen gisteren boven eerste, zwakke, weerstandsniveaus. We hebben het respectievelijk over -0.61% en 1.6%. Een bevestiging van die breuk kan een einde maken aan de neerwaartse trend sinds het vierde kwartaal van vorig jaar en de start van een periode van zijwaartse handel inluiden. We kijken dan naar niveaus van -0.4% en 1.93% als kortetermijnplafonds. Het (te) grote vertrouwen in monetair beleid als ultiem redmiddel haalden we de voorbije dagen al aan. Gisteren suggereerde MNI nog in een artikel, op basis van bronnen binnen de ECB, dat de doorstart van het aankoopprogramma van activa niet voor morgen zal zijn.

Om de economie de volgende jaren te behoeden van zware klappen (en via groei onrechtstreeks inflatie op te krikken) zal de volgende jaren mogelijk een voornamere rol zijn weggelegd voor het fiscale beleid. Sinds de zomer verschijnen er om de haverklap berichten over Duitse bereidheid om de budgettaire ruimte te gebruiken voor fiscale stimulus. Om grondwettelijke beperkingen te omzeilen is er zelfs sprake van een schaduwbegroting die investeringen in infrastructuur of projecten ter bescherming van het klimaat moet mogelijk maken.

Niet enkel Duitsland lijkt eindelijk overstag te gaan. De Europese ministers van Financiën vergaderen zaterdag in Helsinki. Volgens gelekte documenten zullen ze de Europese begrotingsregels opnieuw bekijken. De huidige dateren van ten tijde van de Europese schuldencrisis. Toen trok Europa volop de kaart van besparingen om de begrotingstekorten terug te schroeven en de schuldenberg in te perken. De accenten kunnen verschuiven. Volgens de nota moet er in de toekomst een grotere rol worden weggelegd voor het fiscale beleid als economische stabilisator. Keynes zal het graag horen. In hetzelfde document lezen we trouwens dat het monetaire beleid volgens de EU-diplomaten haar grenzen quasi bereikt heeft. De aanstelling van de Italiaan Gentolini als nieuwe Europese Commissaris bevoegd voor de economische portefeuille kan ook gezien worden als signaal om een minder strenge fiscale koers te varen. Stroper wordt boswachter. De ex-premier weet als geen ander dat fiscale stimulus naast structurele hervormingen een deus ex-machina kan zijn om de anemische Italiaanse groei aan te zwengelen.

Vol de kaart van fiscale stimulus trekken kan grote gevolgen hebben op de financiële markten. Herinner u 2016. De Amerikaanse ISM voor de verwerkende nijverheid blijft hangen beneden/rond het 50-niveau dat het verschil uitmaakt tussen groei of contractie in de sector. De Amerikaanse economische groeicyclus – sinds de grote financiële crisis – dreigt stil te vallen. Amerikaanse rentemarkten verdisconteren zo’n recessiescenario. De Amerikaanse 10-jaarsrente zet in de zomer van 2016 een absoluut dieptepunt (1.32%). Een halfjaar en een verkiezingsoverwinning van President Trump later sluit de Amerikaanse 10-jaarsrente het jaar boven 2.5%. De reflatietrade was geboren. Het vooruitzicht op een bijzonder gul fiscaal beleid zorgde voor een forse stijging van groei- en inflatieverwachtingen en trok rentes hoger, met een steilere rentecurve tot gevolg. Er moet nog veel water door de Rijn, Seine, Maas, … stromen om eenzelfde beweging in Europa uit te lokken, maar de eerste contouren van een fiscale revolutie worden toch zichtbaar.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

Evolutie Amerikaanse 10-jaarsrente sinds 2016

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.