Draghi staat voor muur van verwachtingen

Marktrapport

Donderdag is voor Draghi de laatste ECB-bijeenkomst die gepaard gaat met nieuwe vooruitzichten. Dat is doorgaans het geschikte moment voor de ECB om de parameters van het monetair beleid bij te stellen. Het lijdt weinig twijfel dat de centrale bank voor het eerst sinds lang in de beleidsrente zal snijden. Draghi bereidde beleggers daar al langer op voor. De markt is alleen nog verdeeld over de grootteorde: 10 of 20 bpn? Ons basisscenario gaat uit van het eerste. We denken dat de (Duitse, Nederlandse) weerstand voor een forsere renteverlaging vooralsnog te groot is. Het marginaal nut van een renteknip wordt bovendien beperkt en we naderen het punt waarop het risico bestaat dat de ongewenste neveneffecten van een (nog) negatieve(re) rente stilaan de bovenhand nemen. Dat debat leeft al enkele maanden binnen de ECB en krijgt donderdag waarschijnlijk een concrete uitwerking. We verwijzen hiervoor naar een antwoord van Draghi tijdens de juli-beleidsvergadering: “So we had that discussion as well and now the statement says that if we are to lower interest rates, that will come with mitigating measures. That is quite clear.” Concreet betekent dit dat de ECB waarschijnlijk een deel van de deposito’s van de banken zal vrijstellen van de ECB penalisatie van de negatieve rentevergoeding.

In ons voorkeurscenario past de ECB tevens de ‘forward guidance’ opnieuw aan. De markt verdisconteert zo’n (nog) lager voor (nog) langer waarschijnlijk al grotendeels. Over een eventuele heropstart van kwantitatieve versoepeling lopen de meningen uiteen. Wij zijn niet overtuigd dat Draghi het netto-aankoopprogramma van overheidsobligaties nu al nieuw leven zal inblazen. Het element van schaarste treedt meer dan ooit op de voorgrond. En morrelen aan de parameters om daaraan te verhelpen, botst wellicht op veel interne weerstand. Is dat trouwens ook nog de rol van een uittredend voorzitter?

Wij zijn eerder voorzichtig in onze verwachtingen omtrent ECB actie. We moeten wel toegeven dat Draghi te boek staat als een monetaire duif. In het verleden kwam hij al meermaals verrassend soft uit de hoek. Anderzijds is de markt in haar positionering de afgelopen weken wel al heel ver op de zaken vooruitgelopen. Gisteren zagen we echter een voorzichtige herpositionering: Duitse rentes deden er vooral aan het lange eind tot 7 bpn bij. Die kwam er deels op de almaar luider klinkende geruchten over Duitse fiscale stimulus. Toch denken we ook dat de markt de torenhoge verwachtingen voor donderdag deels terugschroefde. Niettemin blijven we de mening toegedaan dat het voor Draghi en de zijnen moeilijk wordt om de steile muur van verwachtingen te overtreffen. De Duitse tienjaarsrente nestelde zich gisteren al boven een eerste (tussentijdse) weerstand van -0.61%. De ECB kan donderdag de breuk hoger bevestigen. Als Draghi inderdaad niet aan de verwachtingen voldoet, zal dat uiteraard ook gevolgen hebben voor EUR/USD. Een herstel boven 1.11 behoort dan zeker tot de mogelijkheden. Volgende week komt natuurlijk ook de Fed aan de beurt en die heeft dan de kans om een ‘tegenzet’ te doen.
 

Baant EUR/USD zich donderdag een weg voorbij 1.11?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.