Dynamiek op de Europese woningmarkten vertraagt

Marktrapport

Eurostat, het Europees statistisch bureau, publiceerde onlangs nieuwe cijfers inzake de vastgoedprijzen in de EU-landen in het eerste kwartaal van 2019. Het betreft geharmoniseerde data die de prijsontwikkeling meten van (bestaande en nieuwe) woningen vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven. Volgens die berekeningswijze stegen de vastgoedprijzen in de hele Europese Unie in Q1 2019 met 4,0% tegenover een jaar eerder. Dat is een vertraging van het stijgingstempo vergeleken met de voorgaande kwartalen (4,5% in Q4 2018 en 4,6% in Q3 2018). Van de (voorlopig nog) 28 lidstaten waren er 19 waar de prijzen in Q1 2019 minder sterk stegen dan in Q4 2018.

De minder stevige prijsdynamiek in het eerste kwartaal heeft wellicht te maken met de aan de gang zijnde internationale conjunctuurvertraging. Die zorgt voor een toegenomen onzekerheid bij de gezinnen over hun inkomenssituatie en doet hen dus meer twijfelen bij de aankoop van een woning. Waarschijnlijk speelt daarnaast ook de forse prijsstijging van de voorbije jaren in de meeste landen een rol. Hierdoor zijn de markten duurder geworden en komt de betaalbaarheid van een woning voor bepaalde groepen van gezinnen alsmaar meer in het gedrang.

Verdeeld beeld tussen de landen

Ondanks de verzwakking blijft de prijsstijging in de hele EU met 4,0% nog behoorlijk stevig. De extreem lage rente ondersteunt de betaalbaarheid van een woning alsook de aantrekkelijkheid van vastgoed als investering en zorgt zo voor een al bij al blijvend gunstig klimaat op de woningmarkten. In 14 van 28 lidstaten bedroeg de prijsstijging in Q1 2019 nog altijd meer dan 5% (in Q3 2018 waren dat wel nog 19 landen). In 10 landen lag de prijsstijging tussen 0 en 5% (België behoort tot die groep) en in 4 landen (Italië, Cyprus, Zweden en Finland) daalden de prijzen tegenover een jaar eerder.

Volgens de waarderingsmaatstaven die de Europese Central Bank berekent voor de EU-landen blijven de woningmarkten in Zweden, Luxemburg en Oostenrijk het meest kwetsbaar inzake overwaardering (meer dan 15%). In dertien andere landen (waaronder België) zou de markt eveneens overgewaardeerd zijn, maar in (veel) mindere mate. De woningmarkt kan ook kwetsbaar zijn door een hoge schuldenlast van de gezinnen. Die is het hoogst (bijna of meer dan 150% van het beschikbaar inkomen) in Denemarken, Nederland, Luxemburg, Cyprus en Zweden. Hoewel het schuldniveau er minder zorgwekkend is, suggereert de sterke toename ervan tijdens de voorbije jaren ook kwetsbaarheden in Slowakije en België.

Wij gaan ervan uit dat de woningmarkten in de EU de komende kwartalen verder zullen afkoelen, waarbij de prijsdynamiek nog wat verder zal verzwakken. Voor een (zware) prijscorrectie is evenwel een nieuwe financiële of economische schok nodig, zoals een plotse opsprong van de werkloosheid of rente. In ons basisscenario zien we die alsnog niet plaatsvinden.

Johan Van Gompel, Senior Economist KBC Groep
 

Verdeling van de EU28-lidstaten volgens de jaar-op-jaarwijziging op hun woningmarkt (Q1 1996 – Q1 2019). Bron: National Statistical offices, ECB, Eurostat

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.