Neemt de druk op de Poolse zloty stilaan af?

Marktrapport

Diverse Oost-Europese munten staan recent stevig onder druk. De Poolse zloty vatte lang post binnen een vrij enge handelsband. Maar sinds begin augustus deprecieerde de munt fors. EUR/PLN noteert momenteel kortbij 4.4, dat is het zwakste niveau sinds midden augustus 2018. Dat is in belangrijke mate een gevolg van de capriolen in het handelsconflict en brexit. Toch spelen ook binnenlandse factoren een cruciale rol in de aanhoudende verzwakking.

Vooreerst zijn er de parlementaire verkiezingen. Die vinden plaats op 13 oktober. Haar gul fiscaal (geplande belastingverlaging) en sociaal (verhoogde uitkeringen voor ouderen en minder vermogende gezinnen) beleid legt de huidige regering Recht en Rechtvaardigheid (PiS) volgens recente polls alvast geen windeieren. De partij plukt ook de vruchten van een nog steeds solide economie (0.8% kw/kw in Q2). Poolse gezinnen profiteren onder de vorm van stevige loongroei (maar liefst 7.4% j/j in juli). Een nieuwe absolute meerderheid is waarschijnlijk, maar niet gegarandeerd. De markt sluit het risico op een moeilijke coalitievorming niet volledig uit. Ondanks de sterke economische prestatie, leidden de budgettaire plannen van de regering al eerder tot fronsende wenkbrauwen bij de kredietbeoordelaars. Ook de regeringsambitie voor een begroting in evenwicht in 2020 – de eerste keer in ongeveer 30 jaar – wordt op een kritische noot onthaald.

Een ander belangrijk aspect betreft een nakende beslissing van het Europese Hof over in het verleden toegekende Poolse hypothecaire leningen, uitgegeven in vreemde valuta. Dat hangt als een zwaard van Damocles boven de Poolse financiële sector en kan de groei in geval van een negatieve uitkomst minstens tijdelijk fors afremmen. De beslissing van het Hof word eind september/begin oktober verwacht en draagt bij tot de recente marktnervositeit.

Ook het monetair beleid treft “schuld” aan de zloty-zwakte. De Poolse beleidsrente noteert al jaren aan een recordlaagte van 1.50%. De centrale bank maakt voorlopig bitter weinig aanstalten tot zelfs maar het overwegen van beleidsnormalisatie. De inflatie (2.8% j/j in augustus) kroop de afgelopen maanden gradueel hoger binnen de +/-1%-band rond de 2.5%-doelstelling. Glapinski heeft echter maar weinig oog voor die opwaartse trend. Voor de gouverneur van de centrale bank zijn renteverhogingen tot minstens 2022 niet aan de orde.

Tot slot speelt een vorm van “besmetting” de Poolse munt parten. Niet alleen de zloty heeft het recent immers lastig. Zo zette de Hongaarse forint gisteren een nieuwe recordlaagte (EUR/HUF nabij 332) neer! Ook daar wijst de beschuldigende vinger vooral naar het aanhoudend uiterst soepel monetair beleid en het recent negatief sentiment (rond brexit en handel). In een fragiel risicoklimaat worden munten van “opkomende landen” vaak over eenzelfde kam geschoren.

Sommige elementen zijn tijdelijk van aard maar houden de zloty nu nog onder druk. Behoudens een verrassende verkiezingsuitslag en/of een negatieve beslissing door het Europees Hof, denken we dat de druk op de zloty in Q4 wat kan afnemen. De onzekerheid rond brexit en handel houdt de appreciatie van de munt wel beperkt. We denken dat EUR/PLN zich tegen jaareinde aan de bovenkant van de zijwaartse handelsband (EUR/ZLN rond 4.32) nestelt.
 

EUR/PLN

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Dollar bezwijkt aan verwondingen

Dollar bezwijkt aan verwondingen

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.