Prorogawie? Prorogawat? Proroga(w)afstel!

Marktrapport

Prorogatie. Waar is die collega met juridische achtergrond als je hem nodig hebt? Dr. Google dan maar. En volgens Google trends was ik niet de enige… Brits premier Johnson dropte gisteren een bom op de Britse politiek. Menig stiff upper lip begon er spontaan van te trillen. Hij maakt gebruik van Britse wetgeving om via de monarch het parlement op te schorten in de aanloop naar de beleidsverklaring van zijn nieuwe regering. De morele wroeging bij Queen Elisabeth II was niet groot genoeg om er een koning(in)kwestie van te maken. In de “Queen’s Speech”, vermoedelijk op 14 oktober, worden de ambitieuze doelstellingen van de regering uit de doeken gedaan. De sociale zekerheid versterken, infrastructuurprojecten, extra aandacht voor R&D… u weet wel, de dingen die er op dit ogenblik echt toe doen in het VK.

De tegenstanders van premier Johnson stonden gisteren op hun achterste poten. Naarstig op zoek naar pek en veren veroordelen ze Johnson’s prorogatie als een achterbakse politieke streek om het parlement buitenspel te zetten in zijn persoonlijke brexitqueeste. Sinds zijn aantrede hamert Johnson op twee zaken: hij wil geen verlenging van de brexitdeadline en hij is bereid om met het VK zonder akkoord uit de EU te stappen op 31 oktober als het Kanaal tussen beide partijen te diep blijft. Wat de tweede pijler betreft, snuffelden Johnson, Merkel en Macron op de afgelopen G7-top wat in het rond. Vanuit Europese hoek krijgt Johnson bijvoorbeeld de kans om het Ierse backstopplan te herschrijven, zolang niet geraakt wordt aan de premisse dat er geen harde grens komt en het vredesproces dus bewaard blijft. Om zijn persoonlijke, eerste pijler – geen verlenging van brexitdeadline – hard te maken, zet hij nu dus het Britse parlement langer buitenspel.

Wat in populaire media beschouwd wordt als een listige zet om een no deal brexit na te streven, is in onze ogen eerder een wanhoopsdaad. Het Britse parlement keert op 3 september terug uit zomervakantie. De parlementaire zittingen zouden vanaf midden/eind september sowieso opnieuw worden opgeschort in de aanloop naar de jaarlijkse partijcongressen. Premier Johnson’s prorogatie zou ingaan in de week van 9 september en pitst volgens Britse media dus hoogstens 5 tot 7 zittingsdagen af van de normale gang van zaken. Akkoord, de brexitklok tikt ondertussen ongenadig verder richting 31 oktober. In dat kader werden Johnson’s commentaren dat het parlement nog “overschot van tijd” heeft om via wetgeving de premier te verplichten tot het vragen van uitstel, tot in den treure herhaald. Daarbij wordt snel voorbij gegaan aan het feit dat spreker van het Britse Lagerhuis Bercow en zijn bondgenoten het klusje eerder dit jaar klaarden in 5 zittingsdagen. Overschot van tijd dus… Tot slot speelt mee dat Boris himself het anti-Boris gevoel bij de verzamelde oppositie van een no deal brexit – nog altijd een meerderheid – naar een nieuw niveau getild heeft. De Italiaanse politieke ontwikkelingen tonen dat nijd tov dezelfde persoon/partij een breed genoeg draagvlak kan zijn om alle andere meningsverschillen opzij te zetten en het smeden van ongeziene pacten. De alternatieve theorie voor de gebeurtenissen van gisteren luidt dat Johnson besefte dat het parlement hem zou dwingen tot het vragen van uitstel. Met zijn manoeuvre gaat hij politiek all-in. Zijn hand is niet het sterkste aan de tafel, maar moet nog steeds gecalled worden. We denken dat het Britse parlement effectief nog tijd heeft tot actie en dat hun geestdrift gesterkt is. Na brexituitstel volgen dan een motie van wantrouwen, de val van de regering en nieuwe verkiezingen. Voorlopig krijgt dat scenario weinig bijval, behalve van het Britse pond misschien. De verrassende prorogatie stuwde EUR/GBP snel van 0.9020 tot 0.9120. Als de markt echt gelooft dat het brexitlot getekend is, stonden er vandaag koersen rond 0.93/0.94 op de tabellen. Een snelle blik (0.9080) leert dat dat niet het geval is. Er is nog hoop.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EUR/GBP: pond leeft nog op hoop

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.