Het ene handelsakkoord is het andere niet

Marktrapport

Gisteren deden we de meest recente bokkensprongen van Amerikaans president Trump in het handelsconflict met China, en de daarop volgende marktreacties, al uit te doeken. Vooralsnog blijft het koffiedik kijken of, hoe, waar en wanneer de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten zal eindigen. De toon van de berichtgeving verschilt dan ook van dag tot dag. Toch loont het de moeite om eens voorbij al dat gehakketak te kijken en de mogelijke (waarschijnlijke) uitkomsten te bestuderen.

We verwachten dat het conflict tussen China en de VS nog enige tijd zal aanhouden. Aan beide zijden van de onderhandelingstafel lijkt er voorlopig immers geen haast om tot een akkoord te komen. Periodes van relatieve opluchting waarin onderhandelingen worden verder gezet, zullen worden afgewisseld met periodes van escalatie. Het spreekt voor zich dat dit tot marktvolatiliteit zal blijven leiden. In het beste geval resulteren de onderhandelingen op termijn in een veelomvattend handelsakkoord met lagere handelstarieven, minder beleidsonzekerheid en structurele hervormingen in China (bv. betere bescherming van intellectuele eigendommen, hervormingen van staatsbedrijven, enz.). Dit zou ook internationaal gezien de meest gewenste uitkomst zijn.

Helaas is dit niet het meest waarschijnlijke resultaat. Het water tussen beide kanten blijft erg diep. Bovendien zal de technologiestrijd - waarbij China steeds hoger op de technologieladder wil klimmen – blijvend botsingen veroorzaken. Als de huidige handelsgesprekken tot een akkoord leiden, zal dat waarschijnlijk een erg partiële deal zijn die de onderliggende handels- en investeringsbelemmeringen niet terugdringt. Zulk akkoord zal vermoedelijk een regeling omvatten waarbij China meer Amerikaanse goederen aankoopt om het bilaterale handelstekort van de VS te verminderen. Hoewel eender welke deal voor internationale opluchting en minder onzekerheid zou zorgen, zou zo’n akkoord volgens een recente studie van het IMF ook negatieve gevolgen hebben voor andere landen die naar China exporteren. Het is immers onwaarschijnlijk dat China zijn totale invoer sterk zal opdrijven. Wanneer het als gevolg van de deal dus de invoer uit de VS moet opkrikken, zal het waarschijnlijk minder importeren vanuit de rest van de wereld. Afhankelijk van welke producten geïmpacteerd worden door de deal, zouden voornamelijk de EU (voertuigen, machine- en vliegtuigbouw), Japan (voertuigen, machinebouw en elektronica) en Zuidoost-Aziatische landen (elektronica, plastics) worden getroffen (zie figuur). Binnen de EU zou vooral de Duitse uitvoer naar China significant kunnen terugvallen. Het ene handelsakkoord is het andere dus niet en de internationale implicaties zouden wel eens aanzienlijk kunnen verschillen tussen landen.

Ondertussen worden de internationale economische gevolgen van de aanhoudende handelsoorlog steeds meer zichtbaar. De Duitse bbp-details voor het tweede kwartaal wezen al op een negatieve impact op de uitvoer. Wereldwijd blijft ook het bedrijfsvertrouwen op een ondermaats niveau. De nood aan rust en duidelijkheid op het internationale handelsvlak neemt dus toe. Een handelsdeal betekent evenwel niet noodzakelijk enkel positief nieuws…

Jill Van Goubergen, Economist KBC Groep
 

Bron: IMF Country Report No. 19/274 People's Republic of China - Selected Issues (Augustus 2019)

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

ECB schaaft de rente-intenties bij

ECB schaaft de rente-intenties bij

Fit for 55: de Commissie bekent kleur

Fit for 55: de Commissie bekent kleur

Waar is de ‘reflatiehoop’ gebleven?

Waar is de ‘reflatiehoop’ gebleven?

Europese woningmarkt blijft aantrekken

Europese woningmarkt blijft aantrekken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.