Het ene handelsakkoord is het andere niet

Marktrapport

Gisteren deden we de meest recente bokkensprongen van Amerikaans president Trump in het handelsconflict met China, en de daarop volgende marktreacties, al uit te doeken. Vooralsnog blijft het koffiedik kijken of, hoe, waar en wanneer de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten zal eindigen. De toon van de berichtgeving verschilt dan ook van dag tot dag. Toch loont het de moeite om eens voorbij al dat gehakketak te kijken en de mogelijke (waarschijnlijke) uitkomsten te bestuderen.

We verwachten dat het conflict tussen China en de VS nog enige tijd zal aanhouden. Aan beide zijden van de onderhandelingstafel lijkt er voorlopig immers geen haast om tot een akkoord te komen. Periodes van relatieve opluchting waarin onderhandelingen worden verder gezet, zullen worden afgewisseld met periodes van escalatie. Het spreekt voor zich dat dit tot marktvolatiliteit zal blijven leiden. In het beste geval resulteren de onderhandelingen op termijn in een veelomvattend handelsakkoord met lagere handelstarieven, minder beleidsonzekerheid en structurele hervormingen in China (bv. betere bescherming van intellectuele eigendommen, hervormingen van staatsbedrijven, enz.). Dit zou ook internationaal gezien de meest gewenste uitkomst zijn.

Helaas is dit niet het meest waarschijnlijke resultaat. Het water tussen beide kanten blijft erg diep. Bovendien zal de technologiestrijd - waarbij China steeds hoger op de technologieladder wil klimmen – blijvend botsingen veroorzaken. Als de huidige handelsgesprekken tot een akkoord leiden, zal dat waarschijnlijk een erg partiële deal zijn die de onderliggende handels- en investeringsbelemmeringen niet terugdringt. Zulk akkoord zal vermoedelijk een regeling omvatten waarbij China meer Amerikaanse goederen aankoopt om het bilaterale handelstekort van de VS te verminderen. Hoewel eender welke deal voor internationale opluchting en minder onzekerheid zou zorgen, zou zo’n akkoord volgens een recente studie van het IMF ook negatieve gevolgen hebben voor andere landen die naar China exporteren. Het is immers onwaarschijnlijk dat China zijn totale invoer sterk zal opdrijven. Wanneer het als gevolg van de deal dus de invoer uit de VS moet opkrikken, zal het waarschijnlijk minder importeren vanuit de rest van de wereld. Afhankelijk van welke producten geïmpacteerd worden door de deal, zouden voornamelijk de EU (voertuigen, machine- en vliegtuigbouw), Japan (voertuigen, machinebouw en elektronica) en Zuidoost-Aziatische landen (elektronica, plastics) worden getroffen (zie figuur). Binnen de EU zou vooral de Duitse uitvoer naar China significant kunnen terugvallen. Het ene handelsakkoord is het andere dus niet en de internationale implicaties zouden wel eens aanzienlijk kunnen verschillen tussen landen.

Ondertussen worden de internationale economische gevolgen van de aanhoudende handelsoorlog steeds meer zichtbaar. De Duitse bbp-details voor het tweede kwartaal wezen al op een negatieve impact op de uitvoer. Wereldwijd blijft ook het bedrijfsvertrouwen op een ondermaats niveau. De nood aan rust en duidelijkheid op het internationale handelsvlak neemt dus toe. Een handelsdeal betekent evenwel niet noodzakelijk enkel positief nieuws…

Jill Van Goubergen, Economist KBC Groep
 

Bron: IMF Country Report No. 19/274 People's Republic of China - Selected Issues (Augustus 2019)

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.